Zasada dyspozycyjności materialnej w procesie karnym

Dr Tomasz Bergel – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz asystentem w Katedrze Prawa Karnego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zobacz książkę

Sytuacja pracodawcy delegującego pracowników w ramach świadczenia usług

Sytuacja pracodawcy delegującego pracowników w ramach świadczenia usług

 

Autor
dr Agata Krajewska

Recenzent
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS

ISBN: 978-83-66187-95-5 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-94-8 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz spis treści

Rola i postrzeganie kuchenki mikrofalowej w gospodarstwach domowych

Dr hab. inż. Krzysztof Melski – profesor UEP, kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z którym związany jest od początku lat 90. XX w. Autor lub współautor ponad sześćdziesięciu prac naukowych, głównie z zakresu wykorzystania kuchenek mikrofalowych, opakowań produktów przeznaczonych do ogrzewania mikrofalowego, oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałami opakowaniowymi, a także biodegradowalnych materiałów opakowaniowych.

Zobacz książkę

Zwinność organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Zwinność organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami

 

Autor
dr Elżbieta Stolarska-Szeląg

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-66187-91-7 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-90-0 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz książkę

Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej

Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej

 

Autor
dr Maciej Tąkiel

Recenzent
prof. dr hab. Marek Wierzbowski

ISBN: 978-83-66187-89-4 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-88-7 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz spis treści 

Problemy nauk prawnych. Tom 16

Problemy nauk prawnych. Tom 16. Z aktualnych zagadnień prawa karnego, cywilnego i administracyjnoprawnych

 

Recenzent
prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

ISBN: 978-83-66187-87-0 (wersja elektroniczna/PDF)

Zobacz publikację

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 17

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 17. Wokół (nie)korzystnych zjawisk i przemian sfery prywatnej, finansów oraz przedsiębiorczości

 

Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-66187-86-3 (wersja elektroniczna/PDF)

Zobacz publikację

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 12

Problemy nauk medycznych
i nauk o zdrowiu. Tom 12. Wokół wybranych kontekstów warunkujących jakość życia pacjentów

 

Recenzenci
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

ISBN: 978-83-66187-85-6 (wersja elektroniczna/PDF)

Zobacz publikację

Projekt budowlany. Aspekty administracyjnoprawne

Projekt budowlany. Aspekty administracyjnoprawne

 

Autor
mgr inż. arch. Daniel Jarmoc

Recenzent
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG

ISBN: 978-83-66187-84-9 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-83-2 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację

error: Treść jest chroniona.