Odstąpienie od umowy i zwrot produktu (zakupionego towaru)

  1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrócenia zakupionego produktu przez Internet w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, o czym klient jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. W sytuacji wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, z chwilą spełnienia świadczenia przez sprzedawcę, klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
  3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Formularz odstąpienia (pobierz dokument Microsoft Word lub PDF ) należy dołączyć do paczki zawierającej zwracany produkt. Adres do zwrotów podano w formularzu.
  4. Przepisy odnoszące się do konsumenta, zawarte w art. 3851–3853 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego przede wszystkim z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacja

  1. Gdy po otrzymaniu zakupionego produktu klient zauważy w nim wady fizyczne (nieopisane na stronie internetowej produktu) i zamierza zareklamować zakupiony produkt, powinien poinformować o tym fakcie sklep internetowy: pisemnie – na adres: ul. Modrzewiowa 47, Mnichowice, 55-020 Żórawina lub w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: wydawnictwo@exante.com.pl.
  2. Produkt podlegający reklamacji należy przesłać na wyżej wskazany adres sprzedawcy, dołączając do paczki formularz reklamacyjny (pobierz dokument Microsoft Word lub PDF ) i dowód zakupu.
  3. W sytuacji uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na inny (np. z uwagi na sprzedaż jednej sztuki produktu danej specyfikacji) klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu na wskazany w formularzu reklamacyjnym rachunek bankowy.
  4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  5. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana, zostanie odesłany na koszt klienta.
error: Treść jest chroniona.