Autor: dr Maciej Tąkiel

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 398

ISBN: 978-83-66187-89-4 (PDF)

Format: PDF/oprawa miękka

Miejsce wydania: Polska

Język publikacji: język polski

Maciej Tąkiel – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Columbia Law School. Obecnie realizuje studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, corporate governance oraz relacji inwestorskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategii, innowacji, komunikacji korporacyjnej, rozwoju biznesu i marketingu oraz zarządzania kancelarią prawną. Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Dyrektor w międzynarodowej kancelarii prawnej. Laureat konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru rynku kapitałowego.

Książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej Autora nagrodzonej w 9. edycji konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW.

Zobacz okładkę i spis treści

error: Treść jest chroniona.