Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie 5 pkt za autorstwo rozdziału w monografii

 

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 7) [POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

28.09.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 6)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk prawnych (tom 9)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 8)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

13.11.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 7)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

21.12.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk prawnych (tom 10)

21.12.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 9)

21.12.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk inżynieryjno-technicznych (tom 1)

31.01.2019

architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacyjna; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

Problemy nauk ścisłych i przyrodniczych (tom 1)

31.01.2019

astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl 

Wymagana objętość artykułu: min. 20, maks. 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Wynika to z faktu, że aktualne rozporządzenie definiuje monografię m.in. przez liczbę arkuszy wydawniczych, a nie autorskich.

Koszt udziału w monografii naukowej: 240 zł (+ VAT) – od artykułu. Opłata za publikację wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne). Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

[Monografie w języku angielskim – 370 zł (+ VAT) – dotyczy tytułów w planie wydawniczym w języku angielskim]

W cenie: recenzje, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. 

Warunki udziału w projekcie (monografii wieloautorskiej 5-15 pkt):

  1. Monografia posiada redaktora naukowego.
  2. Autorstwo rozdziałów wyodrębnione.
  3. Każdy autor może opublikować w ramach jednego tytułu maksymalnie 3 artykuły po co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami): 1 rozdział – 5 pkt, 2 rozdziały – 10 pkt, 3 rozdziały – 15 pkt. Opłata za publikację – od artykułu.

Z uwagi na brak części rozporządzeń na dzień 30.09.2018 r. do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018, poz. 1668, która wchodzi w życie 1.10.2018 r.) Wydawca – bazując na projektach rozporządzeń – zakłada, że za publikację rozdziału w monografii naukowej przysługuje co najmniej 5 punktów (lub 20, jeżeli Exante zostanie uwzględnione w wykazie wydawnictw monografii naukowych bądź monografia naukowa zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję – uzyskanie pozytywnego wyniku oceny eksperckiej). Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wydania odpowiednich aktów wykonawczych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

  1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
  2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

*
*
*
*
*
*
*
*
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout