Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie 5-15 pkt za autorstwo rozdziału w monografii (nowe warunki)

Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 5)
[POTWIERDZAM ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

15.06.2018, 30.06.2018

NAUKI SPOŁECZNE, NAUKI HUMANISTYCZNE

240 zł + VAT

lipiec/sierpień 2018

nabór zamknięty/w trakcie wydania

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 5)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

15.06.2018, 30.06.2018

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

240 zł + VAT

lipiec/sierpień 2018

nabór zamknięty/w trakcie wydania

Problemy nauk prawnych
(tom 8)
[POTWIERDZAM ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

16.07.2018, 13.08.2018

NAUKI PRAWNE, DYSCYPLINY: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

240 zł + VAT

do 30 września 2018

nabór zamknięty

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 6)
[POTWIERDZAM ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

13.08.2018

NAUKI SPOŁECZNE, NAUKI HUMANISTYCZNE

240 zł + VAT

do 30 września 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 6)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

28.09.2018

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

trwa nabór

Problemy nauk prawnych
(tom 9)

28.09.2018

NAUKI PRAWNE, DYSCYPLINY: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

trwa nabór

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 7)

28.09.2018

NAUKI SPOŁECZNE, NAUKI HUMANISTYCZNE

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

trwa nabór

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl 

Wymagana objętość artykułu: min. 20, maks. 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Wynika to z faktu, że aktualne rozporządzenie definiuje monografię m.in. przez liczbę arkuszy wydawniczych, a nie autorskich.

Koszt udziału w monografii naukowej: 240 zł (+ VAT) – od artykułu. Opłata za publikację wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne). Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

[Monografie w języku angielskim – 370 zł (+ VAT) – dotyczy tytułów w planie wydawniczym w języku angielskim]

W cenie: recenzje, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. 

Warunki udziału w projekcie (monografii wieloautorskiej 5-15 pkt):

  1. Monografia posiada redaktora naukowego.
  2. Autorstwo rozdziałów wyodrębnione.
  3. Każdy autor może opublikować w ramach jednego tytułu maksymalnie 3 artykuły po co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami): 1 rozdział – 5 pkt, 2 rozdziały – 10 pkt, 3 rozdziały – 15 pkt. Opłata za publikację – od artykułu.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

  1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
  2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

*
*
*
*
*
*
*
*
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout