Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie

 

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

PUNKTACJA

Książka: Problemy nauk prawnych (tom 10)

31.12.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

luty/marzec 2019

nabór zamknięty

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 9)

31.12.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

luty/marzec 2019

nabór zamknięty

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 7)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

31.01.2019

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

295 zł

luty/marzec 2019

nabór zamknięty

patrz adnotacja 1 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

04.03.2019

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

295 zł

marzec/kwiecień 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 1 pod tabelą

Książka: Problemy nauk prawnych (tom 11)

04.03.2019

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

marzec/kwiecień 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 10)

04.03.2019

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

marzec/kwiecień 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk inżynieryjno-technicznych (tom 1)

06.05.2019

architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacyjna; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

295 zł

czerwiec 2019

trwa nabór

Książka: Problemy nauk ścisłych i przyrodniczych (tom 1)

06.05.2019

astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

295 zł

czerwiec 2019

trwa nabór

Nowa proponowana punktacja monografii jest uwarunkowana dziedziną nauki i dyscypliną naukową.

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział  – punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 4  oraz § 8 ust. 3 pkt 3).
20 punktów/rozdział, jeżeli wydawca zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie po złożeniu odpowiedniego wniosku. MNiSW ma ogłosić warunki naboru wniosków po rozpoczęciu pierwszej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (kadencja rozpoczyna się 1 marca 2019 r.

Uwagi w ad. 1 dotyczą w tym przypadku wyłącznie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) [punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, ocena ekspercka: § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2].
20 punktów/rozdział, jeżeli wydawca zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie po złożeniu odpowiedniego wniosku. MNiSW ma ogłosić warunki naboru wniosków po rozpoczęciu pierwszej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (kadencja rozpoczyna się 1 marca 2019 r.).

 

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl 

Wymagana objętość artykułu: min. 20, maks. 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Koszt udziału w monografii naukowej: 295 zł – od artykułu. Opłata za publikację wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne). Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

W cenie: recenzje, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

  1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
  2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Przedsprzedaż książki! Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne. Poradnik dla kandydata do stopnia naukowego doktora. Szukaj w sklepie Zamknij