Wydaj książkę z Wydawnictwem Exante

 

I. Rys profilu wydawniczego

Exante to Wydawca publikujący książki naukowe – tradycyjne (drukowane) i elektroniczne (e-book, e-wydanie: PDF, EPUB, MOBI).

 

II. Oferta – książki naukowe

Świadczymy usługę publikacji:

1. Recenzowanych monografii naukowych: autorskich, współautorskich, wieloautorskich.
2. Innych prac naukowych – prac promocyjnych: dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
3. Materiałów pokonferencyjnych.

III. Cennik

Recenzowana książka (monografia) w języku polskim

OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIA

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

2 600 zł

od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

od 2 900 zł

inna objętość

do uzgodnienia

 

Recenzowana książka (monografia) w języku angielskim


OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIE

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

Od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

inna objętość

do uzgodnienia

W cenie:

1. E-WYDANIE: wersja elektroniczna (e-book: PDF, EPUB, MOBI).
2. WYDANIE PAPIEROWE: (3 egzemplarze autorskie: środek – zadruk w czerni i bieli, papier offset 80 g;  okładka – miękka, w kolorze, drukowana na kartonie 250 g).
3. USŁUGI WYDAWNICZE: recenzja naukowa (patrz Polityka wydawnicza, ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE – Committee on Publication Ethics), korekta, redakcja (w tym opieka redaktora), skład, prosty projekt okładki, nadanie numerów ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.
Każda zmiana w ww. pakiecie cenowym (np. z okładki miękkiej na twardą, dodatkowy wydruk stron kolorowych) wiąże się z ponowną wyceną wydania konkretnej publikacji.

 

IV. Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres e-mail  wydawnictwo@exante.com.pl

 

Proces wydawniczy:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny i wyceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do 3 tygodni).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania z Autorem i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
Etap 6. Wydawca: w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca:  ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem oraz okładki.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek.

 

V. Informacje szczegółowe, w tym wycena wydania

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości oraz warunków wydania konkretnego utworu (w tym wyceny) Autor powinien:

1. Przesłać  do oceny cały tekst w pliku .doc lub .docx (nie przyjmujemy fragmentów).
2. Wskazać objętości całej publikacja (liczba znaków ze spacjami) i oczekiwany czas realizacji. Elementy graficzne w tekście wpływają na finalną objętość utworu. Stosownych kalkulacji dokonuje Wydawca.
3. Doprecyzować  inne – z punktu widzenia Autora –  istotne informacje oraz okoliczności dotyczące propozycji wydawniczej.

Czas realizacji: ustalany indywidualnie.

Imprint wydawnictwa (marka wydawnicza): Exante.

error: Content is protected !!