Wydaj książkę z Wydawnictwem Exante

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres e-mail:  wydawnictwo@exante.com.pl

Warunki współpracy z Wydawnictwem przedstawiono w Polityce wydawniczej.

 

Koszt wydania książki – cennik poglądowy

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowana (1800 znaków ze spacjami – zzs).

Książka o objętości do 100 stron (do 180 tys. zzs, tj. 4,5 ark. wyd.): 2900 PLN.

Książka o objętości do 200 stron (do 360 tys. zzs, tj. 9 ark. wyd.): 4900 PLN.

Książka o objętości do 300 stron (do 540 tys. zzs, tj. 13,5 ark. wyd.): 6300 PLN.

 

Cena uwzględnia:

  • Redakcję i co najmniej 3-krotną rozszerzoną (szczegółową) korektę językową (opcja szczegółowego sprawdzenia tekstu sprowadza się do zweryfikowania m.in. poprawności i konsekwencji zapisu przypisów, opisu bibliograficznego, nazw własnych). W cenie uwzględniono korektę przed składem i po składzie.
  • Recenzję naukową przygotowaną przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. W przypadku publikacji o profilu innym niż naukowy koszt wydania książki będzie niższy o koszt wynagrodzenia recenzenta.
  • Skład książki (w tym projekt okładki).
  • Analizę antyplagiatową.
  • Wydanie elektroniczne (PDF) i papierowe.

Proces wydawniczy:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: wstępna kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do miesiąca).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej. Wydawca: skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
Etap 6. Wydawca: przekazanie wyników recenzji naukowej Autorowi. Autor: ustosunkowanie się do uwag Recenzenta i wprowadzenie stosownych zmian w tekście. Wydawca: w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca: ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki. Korekta tekstu w pliku po składzie.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu oraz okładki przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek / dystrybucja książki.

 

Informacje szczegółowe

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości oraz warunków wydania konkretnego utworu Autor powinien:

1. Przesłać  do oceny cały tekst w pliku .doc lub .docx (nie przyjmujemy fragmentów).
2. Wskazać objętości całej publikacja (liczba znaków ze spacjami) i oczekiwany czas realizacji. Elementy graficzne w tekście wpływają na finalną objętość utworu. Stosownych kalkulacji dokonuje Wydawca.
3. Doprecyzować  inne – z punktu widzenia Autora –  istotne informacje oraz okoliczności dotyczące propozycji wydawniczej.

 

Imprint Wydawnictwa (marka wydawnicza): Exante Wydawnictwo Naukowe.

error: Content is protected !!