Wydaj Swoją książkę z Wydawnictwem Exante

 

I. Rys profilu wydawniczego

Exante to Wydawca publikujący książki naukowe – tradycyjne (drukowane) i elektroniczne (ebook, e-wydanie: PDF, EPUB, MOBI).

 

II. Oferta – książki naukowe

Świadczymy usługę publikacji:

1. Recenzowanych monografii naukowych: autorskich, współautorskich, wieloautorskich.
2. Innych prac naukowych – prac promocyjnych: dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
3. Materiałów pokonferencyjnych.

Autor finansuje w 100% wydanie książki naukowej i jednocześnie (w przypadku wydania komercyjnego) partycypuje w zyskach z jej sprzedaży (w wysokości 45% –  książka papierowa, 55% – ebook) . Autor udziela Wydawcy licencji na rozpowszechnianie utworu, co oznacza, że może dowolnie dysponować Swoim tekstem.

 

III. Honorarium autorskie ze sprzedaży książki papierowej i elektronicznej

1. Wysokość wynagrodzenia: Autorowi/Zespołowi Autorskiemu (w przypadku książek naukowych współautorskich) przysługuje 45% zysku ze sprzedaży każdego egzemplarza papierowego książki (po odliczeniu kosztów druku) oraz 55% zysku ze sprzedaży każdego ebook’a za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy (https://exante.com.pl, https://wydawnictwoexante.pl ). Przykładowo jeżeli cena okładkowa książki papierowej to 50 PLN, koszt druku pojedynczego egzemplarza wyniósł 6 PLN, zysk Autora wynosi 19,80 PLN na egzemplarzu.
Autor może podjąć decyzję o wydaniu niekomercyjnym.
2. Kontrola sprzedaży: Autor jest automatycznie informowany drogą mailową o każdym zakupie jego książki (papierowej lub w formie ebooka) za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na książkę. Wynagrodzenie, w postaci zysku ze sprzedaży książki za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, przekazywane jest na rachunek bankowy Autora raz na kwartał, na podstawie zestawienia sprzedaży przygotowanego przez Wydawcę. Jeżeli książka trafia do regularnej dystrybucji, zysk ze sprzedaży książki w wyżej wskazanych proporcjach przekazywany jest na rachunek bankowy Autora po otrzymaniu rozliczeń z pośrednikami.
3. Cena książki: Finalną cenę książki ustala Wydawca (po skonsultowaniu jej z Autorem). Cena książki może być czasowo niższa od ceny stałej (np. okresy promocyjne). Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza zawarta z Autorem.
4. Kwestie podatkowe: Za odprowadzenie podatku i inne sprawy formalne z tym związane odpowiada Wydawca. Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w umowie wydawniczej.

 

IV. Cennik – usługa wydawnicza książki naukowej

Recenzowana książka (monografia) w języku polskim

OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIA

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

2 600 zł

od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

od 2 900 zł

inna objętość

do uzgodnienia

 

Recenzowana książka (monografia) w języku angielskim


OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIE

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

Od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

inna objętość

do uzgodnienia

W cenie (opłata za wydanie):

1. E-WYDANIE: wersja elektroniczna (ebook: PDF, EPUB, MOBI).
2. WYDANIE PAPIEROWE: (3 egzemplarze autorskie: środek – zadruk w czerni i bieli, papier offset 80 g;  okładka – miękka, w kolorze, drukowana na kartonie 250 g).
3. USŁUGI WYDAWNICZE: recenzja naukowa (patrz Polityka wydawnicza, ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE – Committee on Publication Ethics), korekta, redakcja (w tym opieka redaktora), skład, prosty projekt okładki, nadanie numerów ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, sprzedaż utworu za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, ewentualna dystrybucja książki do księgarń stacjonarnych i internetowych (w zależności od zainteresowania dystrybutorów), promocja w serwisach partnerskich i mediach społecznościowych.
Każda zmiana w ww. pakiecie cenowym (np. z okładki miękkiej na twardą, dodatkowy wydruk stron kolorowych) wiąże się z ponowną wyceną wydania konkretnej publikacji.

 

V. Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres mailowy  wydawnictwo@exante.com.pl. Kontakt telefoniczny: + 48 606 168 165 (osoba kontaktowa: dr Klaudia Pujer).

Proces wydawniczy:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do 3 tygodni).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania z Autorem i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
Etap 6. Wydawca: w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca:  ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem oraz okładki.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek.  Uruchomienie sprzedaży wersji elektronicznej i papierowej książki za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, ewentualne nawiązanie współpracy z dystrybutorami (w zależności od zainteresowania tytułem).

 

VI. Informacje szczegółowe, w tym wycena wydania

W celu uzyskania szczegółowych i bardziej precyzyjnych informacji na temat możliwości oraz warunków wydania konkretnego utworu (w tym wyceny) Autor powinien:

1. Przesłać  cały tekst do oceny w pliku .doc lub .docx (nie przyjmujemy fragmentów).
2. Wskazać objętości całej publikacja (liczba znaków ze spacjami) i oczekiwany czas realizacji. Elementy graficzne w tekście wpływają na finalną objętość utworu. Stosownych kalkulacji dokonuje Wydawca.
3. Doprecyzować  inne – z punktu widzenia Autora –  istotne informacje oraz okoliczności dotyczące propozycji wydawniczej.

Czas realizacji: ustalany indywidualnie.

Imprint wydawnictwa (marka wydawnicza): Exante.

error: Content is protected !!