Wydaj książkę z Wydawnictwem Exante

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres e-mail:  wydawnictwo@exante.com.pl

Warunki współpracy z Wydawnictwem przedstawiono w Polityce wydawniczej.

 

Proces wydawniczy:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: wstępna kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do miesiąca).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej. Wydawca: skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
Etap 6. Wydawca: przekazanie wyników recenzji naukowej Autorowi. Autor: ustosunkowanie się do uwag Recenzenta i wprowadzenie stosownych zmian w tekście. Wydawca: w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca: ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki. Korekta tekstu w pliku po składzie.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu oraz okładki przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek / dystrybucja książki.

 

Informacje szczegółowe

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości oraz warunków wydania konkretnego utworu Autor powinien:

1. Przesłać  do oceny cały tekst w pliku .doc lub .docx (nie przyjmujemy fragmentów).
2. Wskazać objętości całej publikacja (liczba znaków ze spacjami) i oczekiwany czas realizacji. Elementy graficzne w tekście wpływają na finalną objętość utworu. Stosownych kalkulacji dokonuje Wydawca.
3. Doprecyzować  inne – z punktu widzenia Autora –  istotne informacje oraz okoliczności dotyczące propozycji wydawniczej.

 

Imprint Wydawnictwa (marka wydawnicza): Exante Wydawnictwo Naukowe.

error: Content is protected !!