Informacje ogólne

Usługa redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego (m.in. artykuł naukowy, rozprawa habilitacyjna i doktorska, prace promocyjne: magisterska, licencjacka; publikacja naukowa, książka o profilu naukowym, książka o profilu nienaukowym) w zakresie:

 • sprawdzenia i poprawy logicznej struktury utworu,
 • wskazania błędów merytorycznych z uzasadnieniem (autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie),
 • poprawy błędów stylistycznych i językowych,
 • dostosowania tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych), ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

Mieliśmy przyjemność współpracować lub w dalszym ciągu współpracujemy z takimi podmiotami, jak:

 

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rządowe Biuro Monitorowania Projektów),
 • Politechnika Warszawska,
 • Oficyna Wydawnicza SGH,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Uniwersytet  Rzeszowski,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Exante Wydawnictwo Naukowe,
 • osoby prywatne (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, autorzy książek nienaukowych).

 

Przykładowe zrealizowane redakcje, korekty i rewizje:

 

 1. M. Żmigrodzki, Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2020 (wydanie planowane 31 sierpnia 2020 r.).
 2. Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, red. nauk. J. Tępiński, B. Połeć, CNBOP-PIB, Józefów 2020 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 3. Publikacja pokonferencyjna. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku, red. A. Górski, Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 4. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 5. Problemy nauk prawnych. Tom 15, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 6. Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. nauk. M. Feltynowski, CNBOP-PIB, Józefów 2019 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 7. Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. nauk. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 8. K. Nowicka, Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

 

Fragmenty zrealizowanych redakcji, korekt i rewizji:

 

 

Cennik

Szczegółowe informacje na temat zakresu realizowanych usług, w tym: redakcji, korekt i rewizji są dostępne pod adresem Korekta.pro

USŁUGA CENA ZA STRONĘ
Redakcja i korekta (1 czytanie) 7 zł
Redakcja i korekta (2 czytania i 1 rewizja) – wariant rekomendowany 10 zł
Przeredagowanie tekstu 29 zł
Raport antyplagiatowy 35 zł
Abonament: korekta i redakcja 100 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 12 miesięcy) 600 zł
Abonament: korekta i redakcja 200 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 24 miesięcy) 1 160 zł
Abonament: korekta i redakcja 300 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 24 miesięcy) 1 680 zł

Jednostka rozliczeniowa: strona znormalizowanego maszynopisu (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego maszynopisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

Realizacja do 48 h + 75%. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Limit stronicowy dla tryby przyspieszonego wynosi 80 stron znormalizowanego maszynopisu.

Bezpłatna wycena. Teksty do wyceny należy kierować na adres: wydawnictwo@exante.com.pl

W treści wiadomości należy uwzględnić: zakres korekty i/lub redakcji oraz oczekiwany termin realizacji.

Minimalna wartość zamówienia to 200 zł.

error: Content is protected !!