Informacje ogólne

Usługa redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego (m.in. artykuł naukowy, rozprawa habilitacyjna i doktorska, prace promocyjne: magisterska, licencjacka; publikacja naukowa, książka o profilu naukowym, książka o profilu nienaukowym) w zakresie:

  • sprawdzenia i poprawy logicznej struktury utworu,
  • wskazania błędów merytorycznych z uzasadnieniem (autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie),
  • poprawy błędów stylistycznych i językowych,
  • dostosowania tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych), ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

 

Cennik

Szczegółowe informacje na temat zakresu realizowanych usług, w tym: redakcji, korekt i rewizji są dostępne pod adresem Korekta.pro

USŁUGA CENA ZA STRONĘ
Redakcja i korekta (1 czytanie) 7 zł
Redakcja i korekta (2 czytania i 1 rewizja) – wariant rekomendowany 10 zł
Przeredagowanie tekstu 29 zł
Raport antyplagiatowy 35 zł
Abonament: korekta i redakcja 100 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 12 miesięcy) 600 zł
Abonament: korekta i redakcja 200 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 24 miesięcy) 1 160 zł
Abonament: korekta i redakcja 300 stron (pakiet do wykorzystania w okresie 24 miesięcy) 1 680 zł

Jednostka rozliczeniowa: strona znormalizowanego maszynopisu (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego maszynopisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

Realizacja do 48 h + 75%. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Limit stronicowy dla tryby przyspieszonego wynosi 80 stron znormalizowanego maszynopisu.

Bezpłatna wycena. Teksty do wyceny należy kierować na adres: wydawnictwo@exante.com.pl

W treści wiadomości należy uwzględnić: zakres korekty i/lub redakcji oraz oczekiwany termin realizacji.

error: Content is protected !!