Informacje ogólne

Usługa redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego (m.in. artykuł naukowy, rozprawa habilitacyjna i doktorska, prace promocyjne: magisterska, licencjacka; publikacja naukowa, książka o profilu naukowym, książka o profilu nienaukowym) w zakresie:

 • sprawdzenia i poprawienia logicznej struktury utworu, wskazania błędów merytorycznych z uzasadnieniem (autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie),
 • poprawienia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, leksykalnych, stylistycznych, dostosowania tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych), ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

Cennik

Szczegółowe informacje na temat zakresu realizowanych usług, w tym redakcji, korekt i rewizji, są dostępne pod adresem Korekta.pro.

USŁUGA CENA ZA STRONĘ
Redakcja i korekta (w zakresie całego opracowania: tekst główny, przypisy, bibliografia, aneksy, indeksy, spis treści, okładka), 1 czytanie 8 zł
Redakcja i korekta (w zakresie całego opracowania: tekst główny, przypisy, bibliografia, aneksy, indeksy, spis treści, okładka), 2 czytania – wariant rekomendowany 11 zł
Trzecie czytanie (rewizja) – najczęściej w pliku po składzie 4 zł
Korekta przypisów (zakres korekty) – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą 15 zł
Korekta przypisów + sporządzenie bibliografii (zakres korekty przypisów, zakres korekty bibliografii) – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą 21 zł
Korekta bibliografii (zakres korekty bibliografii) – cena uwzględnia opcję „szczegółowego sprawdzenia”, którą opisano pod tabelą 15 zł
Przeredagowanie tekstu 29 zł
Raport antyplagiatowy 35 zł

Jednostka rozliczeniowa: strona znormalizowanego maszynopisu elektronicznego (1 800 znaków ze spacjami).
Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami (22 strony znormalizowanego komputeropisu) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.

Realizacja do 48 h + 75%. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym (do 48 h/pojedyncza redakcja i korekta). Limit stronicowy dla tryby przyspieszonego wynosi 80 stron znormalizowanego komputeropisu.

Szczegółowe sprawdzenie poprawności zapisu bibliograficznego (imię, nazwisko, redakcja, tytuł książki lub periodyku, wydawnictwo, miejsce i rok wydania/numer tomu, zeszytu, czasopisma), nazwisk, nazw własnych, użytej terminologii w tekście głównym + 75%.

Bezpłatna wycena. Teksty do wyceny należy kierować na adres: wydawnictwo@exante.com.pl

W treści wiadomości należy uwzględnić: zakres korekty i/lub redakcji oraz oczekiwany termin realizacji.

Minimalna wartość zamówienia to 200 zł.

 

Mieliśmy przyjemność współpracować lub w dalszym ciągu współpracujemy z takimi podmiotami, jak:

 

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Departament Analiz),
 • Politechnika Warszawska,
 • Oficyna Wydawnicza SGH,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Uniwersytet  Rzeszowski,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • osoby prywatne (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, autorzy książek nienaukowych).

 

Przykładowe zrealizowane redakcje, korekty i rewizje:

 

 • Gugnin A., Karwacka A., Reklama w przestrzeni społecznej. Zarys problematyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2021.
 • Żmigrodzki M., Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2020. Zobacz publikację
 • Podkowińska M., Ogonowski P., Organizacja Biura Portfela. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wersja 1/2020. Zobacz publikację
 • Strojny J., Szymborska M., Zarządzanie programami strategicznymi. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10.11.2020. Zobacz publikację
 • Szymborska M., Charchuła P., Duma J. i in., Zarządzanie projektami strategicznymi. Rekomendacje, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Centrum Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10.11.2020. Zobacz publikację

W przypadku 4 ww. tytułów za wyrobienie wprowadzonej korekty (tj. poprawienie tekstów – plików produkcyjnych – zgodnie z uwagami korektora) odpowiadał inny podmiot.

 • Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, red. nauk. J. Tępiński, B. Połeć, CNBOP-PIB, Józefów 2020 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 • Publikacja pokonferencyjna. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków, Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku, red. A. Górski, Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Problemy nauk prawnych. Tom 15, Exante, Wrocław 2020 – publikacja na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zobacz książkę
 • Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. nauk. M. Feltynowski, CNBOP-PIB, Józefów 2019 – publikacja na licencji CC BY-SA 4.0. Zobacz książkę
 • Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. nauk. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • Nowicka K., Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

 

Fragmenty zrealizowanych redakcji, korekt i rewizji:

error: Content is protected !!