Zwinność organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej

Problemy nauk prawnych. Tom 16

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 17

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 12

Projekt budowlany. Aspekty administracyjnoprawne

Predykcja orientacji przedsiębiorczej na podstawie inteligencji emocjonalnej studentów kierunku zarządzanie wybranych uczelni

Kulturoznawczy wymiar szkolnej nauki o języku

Postawy studentów tureckich wobec reklamy i jej percepcja w kontekście kulturowym

Symbolika prawosławna w teatrze Iwana Wyrypajewa

error: Content is protected !!