POLITYKA PRYWATNOŚCI EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Danych Osobowych jest Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer. Ochrona danych odbywa się adekwatnie do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa [w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)], a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonej infrastrukturze technicznej.

2. Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: konferencje@exante.com.pl

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administrator Danych Osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) wykonanie umowy (sprzedaży);

b) w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach wiążących się z publikacją i rozpowszechnianiem artykułu zgłoszonego przez Autora (klienta). Dane Autora podlegające publikacji w treści artykułu to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji tekstu za pośrednictwem strony WWW bądź  poprzez pocztę elektroniczną i w umowie wydawniczej wykorzystywane są na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, jedynie do celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i związanych z wysyłką publikacji do Autora – książka elektroniczna i drukowana (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki w każdym przypadku precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawca (Administrator Danych Osobowych) nie wykorzystuje danych osobowych Autorów/Współautorów/Redaktorów/Recenzentów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem publikacji naukowej);

c) w trakcie składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej (poprzez formularz kontaktowy), Użytkownik informowany jest o konieczności/braku konieczności wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora Danych Osobowych, danych podanych w formularzu. Informacja uwzględnia również zakres wykorzystania podanych danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości: uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub przyjęcia zgłoszenia tekstu czy też rejestracji na konferencję/szkolenie.  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku publikacji artykułu naukowego/książki prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest skuteczne do momentu podpisania umowy wydawniczej i wydania publikacji.

d) W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PLIKI COOKIES

1. Witryna https://exante.com.pl używa cookies. Są to pliki tekstowe, które wysyła serwer WWW. Przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Zebrane w ten sposób dane Administrator Danych Osobowych wykorzystuje do monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników z witryny. W tym celu wykorzystuje się narzędzie Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

error: Treść jest chroniona.