Pisanie pracy doktorskiej – szkolenie dla doktorantów

pisanie pracy doktorskiej

Ogólnie o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej dla doktorantów z zakresu pisania pracy doktorskiej. Szkolenie składa się z dwóch części wykładowej i warsztatowej. Obie eksponują aspekty teoretyczno-empiryczne przygotowania dysertacji doktorskiej. Szczegółowy program i rejestracja na szkolenie tu.

Zasadnicze pytanie jakie należy sobie postawić brzmi: po co piszę doktorat?

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – aspekty psychologiczne

Przyczyny chęci napisania pracy doktorskiej mogą wynikać z motywacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Motywacja wewnętrzna w tym przypadku uwarunkowana jest pasją, predyspozycjami do pracy naukowej. Doktorant, który realizuje z pasją studia doktoranckie i jest aktywny naukowo często jest zauważany w środowisku akademickim. Mówi się o nim. Komentuje jego działalność. To człowiek, który ma pomysł na siebie, nie trzeba nim specjalnie kierować, co nie oznacza, że nie potrzebuje wsparcia. Jednak wyraźni widać, że jednostka taka chce zbadać dany problem, dokonać nowych ustaleń, opisać je. Drga kategoria doktorantów, to osoby zmotywowane do pisania pracy doktorskiej czynnikami zewnętrznymi (np. perspektywa pozyskania lepszego miejsca zatrudnienia, wyższych zarobków). Obie te motywacje mogą oczywiście iść w parze. Problem pojawi się, gdy motywacja zewnętrzna góruje nad wewnętrzną. Jeżeli pisanie pracy doktorskiej nie sprawia satysfakcji, nie należy się do pisania zmuszać. Będzie to „drogą przez mękę”. Doktoratu nie napisze się w kilka godzin. Każdy etap związany z przygotowaniem pracy doktorskiej jest niezwykle czasochłonny. Poświęcenie własnego czasu rozpoczyna się już od etapu rekrutacji na studia doktoranckie. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy się przygotować. Iść na nią z jakimś zamysłem, koncepcją i pomysłem na siebie jako człowieka, który chce napisać doktorat. Wiele się obecnie mówi o dewaluacji stopnia doktora. Faktycznie, wiele osób podejmuje studia doktorancie, nawet je kończy…, ale przewód doktorskie otwierają nieliczni. Podobnie, w terminie do obrony podchodzi maksymalnie kilka osób na roku (zdarza się, że jedna na kilkanaście).

Zainteresowanie tematem – istotny czynnik sukcesu

Temat pracy doktorskiej nie może być przypadkowy. Powinno to być zagadnienie, którym rzeczywiście doktorant się interesuje, które w jakiś sposób fascynuje. Doktoranta, nie promotora. Promotora wybiera się pod temat, a nie temat pod promotora. Trzeba również pamiętać, że opieka promotorska nad doktorantem ma inny charakter niż opieka promotora nad magistrantem, czy dyplomantem. Promotor pracy doktorskiej raczej „nie prowadzi za rączkę”. Jego głównym zadaniem jest komentowanie przedkładanych treści, sugerowanie zmian koncepcyjnych (o ile są błędne), monitorowanie postępów pracy naukowej.  Druga kwestia to dostępność materiałów na dany temat (w literaturze polskiej i obcej), czyli tzw. eksploatowanie problemu w literaturze tematu. Część teoretyczna doktoratu powinna bowiem bazować na literaturze, dokumentować poglądy innych autorów. Jest to ważne z punktu widzenia wykazania znajomości problematyki, płynności poruszania się po danym zagadnieniu, rozeznania w różnych koncepcjach i punktach widzenia. Generalnie zdolność do przygotowania pracy doktorskiej silnie uwarunkowana jest psychologicznie. M.in. te kwestie omawiane będą na konferencji szkoleniowej dla doktorantów. Zapraszamy do Warszawy na IX edycje warsztatu (21 kwiecień 2018).

Publikacja pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej

Dlaczego opublikować pracę doktorską, magisterską, dyplomową?

Rozprawa doktorska, praca magisterska, czy dyplomowa to tzw. akademickie prace promocyjne. Ich przygotowanie i napisanie to ciężka praca okupiona wieloma wyrzeczeniami. Po obronie zainteresowanie pracą – tak po stronie autora, jak i potencjalnych odbiorców – maleje. Niemal do zera zmniejszają się szanse dotarcia z tekstem do zainteresowanych czytelników. Praca dyplomowa i magisterska spoczywa w archiwum uczelni i Twoim komputerze, a praca doktorska z reguły w bibliotece uniwersyteckiej.

Koszt wydania pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w naszym wydawnictwie to wydatek od 1100,00 zł netto. Więcej na temat usługi wydawniczej 

Wydanie dysertacji doktorskiej i innej pracy akademickiej

Jak i gdzie opublikować pracę doktorską, magisterską i dyplomową?

Na publikację za pośrednictwem wydawnictw uczelnianych mają szanse wyłącznie wybrane doktoraty, magisterki i dyplomówki wybitne i pionierskie. Proces wydawniczy pracy doktorskiej, magisterskiej i dyplomowej można usprawnić i urealnić na kilka sposobów:

  • Samodzielne pozyskania przez autora dofinansowania publikacji, np. ze środków unijnych, ministerialnych, różnych grantów i stypendiów. Wiąże się to z koniecznością: poświęcenia czasu na wyszukanie projektu, wypełnienia licznych dokumentów, oczekiwania na pozytywną decyzję. W ostateczności rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne, co zwiększa ryzyko dezaktualizacji informacji uwzględnionych w pracy i konieczności jej uaktualniania (literatura, dane statystyczne etc.)
  • Zgłoszenie publikacji do wydawnictwa naukowego (tradycyjna publikacja drukowana i w formie elektronicznej). Oferta wydawnicza dostępna na rynku jest zróżnicowana. Wydanie może być całkowicie finansowane ze środków własnych autora (pełne samofinansowanie) – w tym przypadku wydawnictwo pobiera opłaty za recenzję wewnętrzną, korektę, skład, recenzje wydawnicze, projekt graficzny, dystrybucję, w tym promocję. Koszt publikacji jest bardzo wysoki (w zależności od nakładu), ale zwiększa się zarobek autora. W sytuacji częściowego samofinansowania, autor musi liczyć się z mniejszym zarobkiem na egzemplarzu. Jeżeli to wydawnictwo bierze na siebie pełne koszty wydania i promocji, autor ze sprzedaży pojedynczego egzemplarza uzyskuje niewielki procent. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim „zaistnienie” na rynku.
  • Wydanie publikacji doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w wydawnictwie naukowym w formie elektronicznej. E-book niczym nie ustępuje książkom tradycyjnym, a koszt publikacji jest o 60-75% niższy w zestawieniu z tradycyjnym procesem wydawniczym. Sam czas realizacji również jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z tradycyjnym drukiem.  W dobie dynamicznego rozwoju i skali użytkowania urządzeń mobilnych i zmniejszającego się z roku na rok czytelnictwa publikacji drukowanych jest to rozwiązanie bardzo kuszące. Publikacja wiąże się często z dodatkową promocją w sieci. W zakresie usług znaleźć można: recenzję, skład, korektę, projekt graficzny, nadanie nr ISBN.

Po  co publikować doktorat, pracę magisterską, dyplomową?

Podejmując decyzję o wydaniu swojej pracy promocyjnej możesz liczyć na następujące rezultaty:

  • dotarcie z wartościową treścią do zainteresowanych odbiorców,
  • zwiększenie liczby cytowań,
  • powiększenie dorobku naukowego,
  • zwiększasz prawdopodobieństwa dostania się na studia doktoranckie (dotyczy ambitnych magistrów),
  • wzbogacasz CV (większe prawdopodobieństwo znalezienia lub zmiany  pracy),
  • budowa własnego image i “marki”,
  • zwiększone prawdopodobieństwo zainteresowania twoją twórczością wśród innych wydawców.
Lista monografii wydanych przez EXANTE i wykaz recenzentów
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout