O Wydawcy | Exante Wydawnictwo Naukowe

 

Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie recenzowanych monografii naukowych (autorskich, wieloautorskich, pod redakcją), prac promocyjnych (głównie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych) czy materiałów konferencyjnych. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie redakcji, korekty i składu tekstów naukowych. 

Dwa modele wydawnicze

Model licencyjno-dystrybucyjny

Wydanie komercyjne. Uwzględnia dystrybucję książki i atrakcyjne honorarium autorskie od zysku ze sprzedaży publikacji. Model współpracy dostępny od 1 sierpnia 2024 roku.

Model otwartego dostępu

Wydanie niekomercyjne. Publikacja książki w tzw. otwartym dostępie.

Wydaj z Nami Swoją książkę

Doświadczenie

W ostatnich latach Wydawnictwo Exante opublikowało kilkadziesiąt artykułów i książek o profilu naukowym. Dorobek wydawniczy obejmuje nauki: humanistyczne i społeczne,   medyczne i o zdrowiu, inżynieryjno-techniczne, ścisłe i przyrodnicze.

Wydawnictwo punktowane

Punkty za publikację: 20 (rozdział) lub 80 (książka). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500 (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Wydajemy wyłącznie publikacje zrecenzowane naukowo

Proces recenzowania ma charakter obiektywny, rzetelny, wyczerpujący i jest zgodny z zaleceniami COPE. Stosowane w praktyce najważniejsze zasady etyki publikacyjnej opisano w Polityce wydawniczej.

Gwarantujemy redakcję, korektę i skład na wysokim poziomie

Realizujemy czynności wydawnicze według przyjętego standardu i z należytą starannością. Wykonujemy między innymi: redakcję językową, korektę wstępną, korektę przed składem i po składzie, skład publikacji, rewizje wydawnicze.

error: Treść jest chroniona.