Wydawnictwo Naukowe Exante

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI | MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.
  • MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH. Moderujemy obrady konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń naukowych.

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WEBINARIUM
6–7.03.2021 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WEBINARIUM
27–28.02.2021 r.

Szczegóły

Dla doktoranta

WEBINARIUM
13–14.03.2021 r.

Szczegóły

Dla habilitanta

WEBINARIUM
20–21.03.2021 r.
Szczegóły

error: Content is protected !!