Wydawnictwo Naukowe Exante

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI | MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.
  • MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH. Moderujemy obrady konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń naukowych.

 

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WROCŁAW
1.08.2020 r.

WARSZAWA
29.08.2020 r.

WEBINARIUM
11-12.07.2020 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WEBINARIUM
25-26.07.2020 r.

WARSZAWA
22.08.2020 r.
Szczegóły

Nabór artykułów do monografii naukowych i czasopism

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych oraz czasopismach naukowych (druk i e-wydanie) – punktacja ryczałtowa [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)]. Czytaj dalej

 

Dla doktoranta

WEBINARIUM
18-19.07.2020 r.

WARSZAWA
8.08.2020 r.
Szczegóły

Dla habilitanta

WARSZAWA
4.07.2020 r.
Szczegóły

Książki naukowe – usługi wydawnicze

Oferujemy wydanie książek naukowych w formie tradycyjnej (druk) i elektronicznej (e-wydania). Publikujemy monografie naukowe, prace promocyjne (habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, inżynierskie, dyplomowe), publikacje pokonferencyjne, prace naukowe będące rezultatem innych wydarzeń naukowych. Integralnym elementem poprzedzającym wydanie każdej książki naukowej jest recenzja naukowa. Współpracujemy z uczonymi z różnych jednostek naukowych w kraju i za granicą, w charakterze: autorów, redaktorów i recenzentów. Szczegóły

Książka dla doktoranta

Idź do sklepu

Najnowsze PUBLIKACJE/MONOGRAFIE NAUKOWE | 2020

error: Content is protected !!