Wydawnictwo Naukowe Exante

Wydaj książkę z Wydawnictwem Exante

Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych czy materiałów konferencyjnych. Drugi ważny obszar aktywności Wydawnictwa to organizacja konferencji szkoleniowych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej.

Książka dla Doktoranta

Idź do sklepu

Książki naukowe – usługi wydawnicze

Oferujemy wydanie książek naukowych w formie tradycyjnej (druk) i elektronicznej (e-wydania). Publikujemy monografie naukowe, prace promocyjne (habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, inżynierskie, dyplomowe), publikacje pokonferencyjne, prace naukowe będące rezultatem innych wydarzeń naukowych. Integralnym elementem poprzedzającym wydanie każdej książki naukowej jest recenzja naukowa. Współpracujemy z uczonymi z różnych jednostek naukowych w kraju i za granicą, w charakterze: autorów, redaktorów i recenzentów. W przypadku wydań komercyjnych, wypłacamy wysokie honoraria autorskie ze sprzedaży książki naukowej autorskiej i współautorskiej w wysokości 45% (druk) i 55% (e-wydanie).   Szczegóły

Dla Doktoranta

WARSZAWA
25.01.2020 r.
Szczegóły

Dla Doktoranta, Studenta, Pracownika naukowego

WARSZAWA
29.02.2020 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WARSZAWA
7.03.2020 r.
Szczegóły

Nabór artykułów do monografii naukowych i czasopism

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych oraz czasopismach naukowych (druk i e-wydanie) – punktacja ryczałtowa [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)]. Publikacja artykułu pozwala na wzbogacenie dorobku naukowo-badawczego i usprawnienie warsztatu pisarskiego. Przyjmujemy teksty z różnych obszarów i dziedzin nauki. Informacja o aktualnym naborze   TU

 

Dla Habilitanta

WARSZAWA
8.02.2020 r.
Szczegóły

Najnowsze PUBLIKACJE/MONOGRAFIE NAUKOWE

error: Content is protected !!