WYDAWNICTWO | REDAKCJA I KOREKTA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Doświadczenie

W ostatnich latach Wydawnictwo Exante opublikowało kilkadziesiąt artykułów i książek o profilu naukowym. Dorobek wydawniczy obejmuje nauki: humanistyczne i społeczne,   medyczne i o zdrowiu, inżynieryjno-techniczne, ścisłe i przyrodnicze.

Wydawnictwo punktowane  – figuruje w tzw. wykazie wydawnictw punktowanych MEiN (MNiSW)

Punkty za publikację (20 lub 80)

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Wydajemy wyłącznie publikacje zrecenzowane naukowo

Proces recenzowania ma charakter obiektywny, rzetelny, wyczerpujący i jest zgodny z zaleceniami COPE.

Przestrzegamy zasad etyki publikacyjnej

Stosowane w praktyce najważniejsze zasady etyki publikacyjnej opisano w Polityce wydawniczej.

Gwarantujemy redakcję, korektę i skład publikacji na wysokim poziomie

Realizujemy proces wydawniczy wg konkretnego standardu. Wykonujemy między innymi: redakcję językową, korektę wstępną w dokumencie Word, korektę przed składem i po składzie, skład publikacji, rewizje wydawnicze.

Materiały szkoleniowe i szkolenia dla ludzi nauki

Oferujemy materiały szkoleniowe dla studentów, doktorantów, habilitantów i pracowników naukowych z zakresu postępowania awansowego, redakcji i korekty publikacji naukowych.

 

Zgłoś rozdział do monografii naukowej (20 pkt MEiN)

Najnowsze publikacje

♦ ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE ♦

error: Treść jest chroniona.