Konferencje naukowe i szkoleniowe Publikacje naukowe – Przekuj teorię w praktykę z Exante

Profil szkoleń, konferencji i publikacji naukowych

Zapraszamy doktorantów, studentów i pracowników naukowych do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych wieloautorskich, współautorskich i autorskich oraz na konferencje naukowe i szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim. EXANTE: wydawnictwo, konferencje, szkolenia.

exante_bez_TC  

Konferencje naukowe i szkoleniowe 2017

Organizujemy konferencje naukowe i szkoleniowe na obszarze całej Polski. Zakres konferencji obejmuje takie obszary i dziedziny nauk, jak: w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych - ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu; w obszarze/dziedzinie nauk społecznych - nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia; w obszarze/dziedzinie nauk technicznych - architektura i urbanistyka, budownictwo, informatyka, inżynieria środowiska. Adresatami naszych konferencji naukowo-szkoleniowych są: studenci, doktoranci, habilitanci; przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, reprezentanci praktyki gospodarczej i środowiska biznesu. Oferujemy zróżnicowane warianty udziału w konferencjach naukowych. Więcej

konferencje naukowe 2015 2016

Monografie naukowe

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych (drukowanych oraz elektronicznych). Publikacja artykułu pozwala na wzbogacenie dorobku naukowo-badawczego i usprawnienie warsztatu pisarskiego. Przyjmujemy teksty z różnych obszarów i dziedzin nauki. Informacja o aktualnym naborze:   Nabór artykułów

monografie naukowe

 Trwa nabór artykułów do monografii naukowych -5 pkt

 Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA

Kierunki przemian współczesnej pedagogiki. Wyzwania teorii i praktyki.

PRAWO

Problemy prawa gospodarczego i handlowego

 Do 10 lutego 2017 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka

 Do 15 lutego 2017 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

NAUKI EKONOMICZNE, NAUKI SPOŁECZNE

Demografia a rodzina i rynek pracy

Bezpieczeństwo społeczne w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku

Planowany termin wydania monografii: luty/marzec 2017. Szczegóły i lista tytułów - aktualny nabór

Monografie 25 pkt – nabór rozdziałów

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych monografiach współautorskich (drukowanych i elektronicznych). Warunki: 3 Autorów (nazwiska na stronie tytułowej), rozdział o objętości 80 tys. znaków. Szczegóły

Trwa nabór do monografii naukowych – 25 pkt

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

Zarządzanie kadrami w organizacji

Mass media w środowisku rodzinnym i szkolnym

Coaching i mentoring w teorii i praktyce

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe.

Sektor publiczny. Problemy społecznej efektywności.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Teoria i studia przypadków.

Szczegóły i lista tytułów - aktualny nabór

Usługi wydawnicze – publikacje naukowe

Oferujemy wydanie tradycyjne i elektroniczne prac magisterskich, doktorskich, monografii naukowych i innych publikacji. Wszystkie zgłaszane teksty podlegają recenzji naukowej. Recenzentem głównym jest osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Zakres usług obejmuje: recenzję (doktorska lub profesorska: do wyboru), skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, ciągłą promocję publikacji w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych oraz w trakcie konferencji naukowych i szkoleniowych.   Szczegóły

Dla Doktorantów

WARSZAWA
1 kwiecień 2017
Szczegóły

WARSZAWA
24 czerwiec 2017
Szczegóły

Najnowsze MONOGRAFIE NAUKOWE

publication_2p okladka okladka

Współpraca

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika