O Wydawnictwie…

Usługi wydawnicze

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie recenzowanych monografii naukowych (autorskich, wieloautorskich, pod redakcją), prac promocyjnych (głównie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych) czy materiałów konferencyjnych. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie redakcji, korekty i składu tekstów naukowych. 

Szkolenia dla ludzi nauki

Prowadzimy szkolenia dla ludzi nauki. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dotyczących szeroko rozumianej pracy naukowej, w tym postępowania awansowego kandydatów ubiegających się o stopień naukowy.

Doświadczenie

W ostatnich latach Wydawnictwo Exante opublikowało kilkadziesiąt artykułów i książek o profilu naukowym. Dorobek wydawniczy obejmuje nauki: humanistyczne i społeczne,   medyczne i o zdrowiu, inżynieryjno-techniczne, ścisłe i przyrodnicze.

Wydawnictwo punktowane  – figuruje w tzw. wykazie wydawnictw punktowanych MEiN (MNiSW)

Punkty za publikację (20 lub 80)

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Wydajemy wyłącznie publikacje zrecenzowane naukowo

Proces recenzowania ma charakter obiektywny, rzetelny, wyczerpujący i jest zgodny z zaleceniami COPE.

Przestrzegamy zasad etyki publikacyjnej

Stosowane w praktyce najważniejsze zasady etyki publikacyjnej opisano w Polityce wydawniczej.

Gwarantujemy redakcję, korektę i skład publikacji na wysokim poziomie

Realizujemy proces wydawniczy wg konkretnego standardu. Wykonujemy między innymi: redakcję językową, korektę wstępną w dokumencie Word, korektę przed składem i po składzie, skład publikacji, rewizje wydawnicze.

Materiały szkoleniowe i szkolenia dla ludzi nauki

Organizujemy szkolenia i oferujemy materiały szkoleniowe dla studentów, doktorantów, habilitantów oraz pracowników naukowych z zakresu postępowania awansowego oraz redakcji i korekty publikacji naukowych.

 

error: Treść jest chroniona.