Wydawnictwo Naukowe Exante

Publikacje naukowe, monografie naukowe [recenzowane, elektroniczne, tradycyjne]

Zapraszamy doktorantów, studentów i pracowników naukowych do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych wieloautorskich, współautorskich i autorskich oraz na konferencje szkoleniowe.

Dla Doktorantów

WARSZAWA
24 luty 2018 [TERMIN GWARANTOWANY]
Szczegóły

Dla Doktoranta

WARSZAWA
14 kwiecień 2018
Szczegóły

Monografie naukowe

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych (drukowanych oraz elektronicznych). Publikacja artykułu pozwala na wzbogacenie dorobku naukowo-badawczego i usprawnienie warsztatu pisarskiego. Przyjmujemy teksty z różnych obszarów i dziedzin nauki. Informacja o aktualnym naborze:   Nabór artykułów

Dla Doktorantów

WROCŁAW
10 marzec 2018 [TERMIN GWARANTOWANY]
Szczegóły

Usługi wydawnicze – publikacje naukowe

Oferujemy wydanie tradycyjne i elektroniczne prac magisterskich, doktorskich, monografii naukowych i innych publikacji. Wszystkie zgłaszane teksty podlegają recenzji naukowej. Recenzentem głównym jest osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Zakres usług obejmuje: recenzję (doktorska lub profesorska: do wyboru), skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, ciągłą promocję publikacji w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych.   Szczegóły

Monografie 25 pkt – nabór rozdziałów

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych monografiach współautorskich (drukowanych i elektronicznych). Warunki: 3 Autorów (nazwiska na stronie tytułowej), rozdział o objętości 80 tys. znaków. Szczegóły

Najnowsze PUBLIKACJE/MONOGRAFIE NAUKOWE

Współpraca

 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika