Exante Wydawnictwo Naukowe

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.

 

Opublikuj rozdział w monografii naukowej (20 pkt. MEiN)

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WROCŁAW
27.08.2022 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WARSZAWA
3.09.2022 r.

Szczegóły

Dla doktoranta

WEBINARIUM
20–21.08.2022 r.

Szczegóły

Dla habilitanta

WROCŁAW
10.09.2022 r.
Szczegóły

Self-publishing. Szkolenie

WARSZAWA
17.09.2022 r.

Szczegóły

Webinaria / szkolenia – nagrania

error: Content is protected !!