Wydawnictwo Naukowe Exante

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI | MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.
  • MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH. Moderujemy obrady konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń naukowych.

 

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WEBINARIUM
6–7.02.2021 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WEBINARIUM
23–24.01.2021 r.

Szczegóły

Nabór artykułów do monografii naukowych

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków do udziału w recenzowanych i punktowanych monografiach naukowych (druk i e-wydanie) – punktacja ryczałtowa [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392)]. Czytaj dalej

 

Dla doktoranta

WEBINARIUM
13–14.02.2021 r.

Szczegóły

Dla habilitanta

WEBINARIUM
30–31.01.2021 r.
Szczegóły

Książki naukowe – usługi wydawnicze

Oferujemy wydanie książek naukowych w formie tradycyjnej (druk) i elektronicznej (e-wydania). Publikujemy monografie naukowe, prace promocyjne (habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, inżynierskie, dyplomowe), publikacje pokonferencyjne, prace naukowe będące rezultatem innych wydarzeń naukowych. Integralnym elementem poprzedzającym wydanie każdej książki naukowej jest recenzja naukowa. Współpracujemy z uczonymi z różnych jednostek naukowych w kraju i za granicą, w charakterze: autorów, redaktorów i recenzentów. Szczegóły

Książka dla doktoranta

Idź do sklepu

error: Content is protected !!