Wydawnictwo Naukowe Exante

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI | MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych, czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.
  • MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH. Moderujemy obrady konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń naukowych.

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WEBINARIUM
21–22.05.2022 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WEBINARIUM
7.05.2022 r.

Szczegóły

Dla doktoranta

WEBINARIUM
14–15.05.2022 r.

Szczegóły

Dla habilitanta

WEBINARIUM
28–29.05.2022 r.
Szczegóły

Nagrania szkoleń (link, dostęp 14-dniowy)

error: Content is protected !!