Wydawnictwo Naukowe Exante

WYDAWNICTWO | KOREKTA I REDAKCJA UTWORÓW NAUKOWYCH | SZKOLENIA DLA LUDZI NAUKI | MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

  • WYDAWNICTWO. Zapraszamy do współpracy Autorów zainteresowanych wydaniem książki o profilu naukowym. Wydajemy utwory komercyjnie i niekomercyjnie. W obszarze publikacji naukowych oferujemy wydanie: recenzowanych monografii naukowych, prac promocyjnych, czy materiałów konferencyjnych.
  • KOREKTA I REDAKCJA. Świadczymy usługę redakcji i korekty utworu naukowego i nienaukowego.
  • SZKOLENIA. Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów, kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.
  • MODEROWANIE WYDARZEŃ NAUKOWYCH. Moderujemy obrady konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń naukowych.

 

Zaproszenie do nadsyłania prac

Zapraszamy Autorów do wspólnego tworzenia niżej wskazanych publikacji naukowych planowanych do wydania w drugiej połowie 2022 roku. Więcej informacji na temat poszczególnych wydawnictw można uzyskać, klikając w przycisk ‘Więcej informacji’.

Zadłużenie Polaków. Życie na kredyt: moda czy konieczność?
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania: Nauka i edukacja w czasie pandemii COVID-19
Problemy nauk prawnych. Wymiar sprawiedliwości w Polsce
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zdrowie psychiczne i fizyczne w czasie pandemii COVID-19

Więcej informacji 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Dla doktoranta, studenta, pracownika naukowego

WEBINARIUM
12–13.02.2022 r.
Szczegóły

Dla studenta, doktoranta, recenzenta, pracownika naukowego…

WEBINARIUM
26–27.02.2022 r.

Szczegóły

Dla doktoranta

WEBINARIUM
19–20.02.2022 r.

Szczegóły

Dla habilitanta

WEBINARIUM
29–30.01.2022 r.
Szczegóły

error: Content is protected !!