Najbliższe szkolenia stacjonarne i szkolenia online

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE STACJONARNE / WEBINARIUM CENA OD OS.
28–29.05.2022
WEBINARIUM (szkolenie online) Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego
349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
21–22.05.2022
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
14–15.05.2022
WEBINARIUM (szkolenie online) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
7.05.2022
WEBINARIUM (szkolenie online) Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
Ustalamy termin
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej. Szkolenie dla studentów 269 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
Ustalamy termin WEBINARIUM (szkolenie online) Etykieta w środowisku naukowym. Akademicki ‘savoir-vivre’ w teorii i praktyce 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ

error: Content is protected !!