Najbliższe konferencje i szkolenia

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE TYP CENA OD OS.
29.02.2020 r.
Warszawa Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce studencka, doktorancka, ogólnopolska 490 PLN
7.03.2020 r.
Warszawa Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat studencka, doktorancka, ogólnopolska 490 PLN
14.03.2020 r.
Wrocław Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne studencka, doktorancka, ogólnopolska  390 PLN
28.03.2020 r.
Wrocław Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego – – –  490 PLN
16.05.2020 r.
Warszawa
Profesura 2.0 – szkolenie dla kandydatów do tytułu naukowego profesora – – –
490 PLN
23.05.2020 r.
Warszawa
Etykieta w środowisku naukowym. Akademicki savoir-vivre w teorii i praktyce – – –
490 PLN

error: Content is protected !!