Najbliższe szkolenia stacjonarne i szkolenia online

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE STACJONARNE / WEBINARIUM TYP CENA OD OS.
12–13.12.2020 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego
 — 299 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
14–15.11.2020 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 299 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
21–22.11.2020 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne
299 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
7–8.11.2020 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat
299 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ

error: Content is protected !!