Najbliższe szkolenia stacjonarne i szkolenia online

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE STACJONARNE / WEBINARIUM TYP CENA OD OS.
5–6.06.2021 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego
 — 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
8–9.05.2021 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
29–30.05.2021 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne
349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
15–16.05.2021 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat
349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ

error: Content is protected !!