Najbliższe szkolenia stacjonarne i szkolenia online

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE STACJONARNE / WEBINARIUM CENA OD OS.
24–25.07.2021 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego
349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
7–8.08.2021 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
21–22.08.2021 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
31.07.–1.08.2021 r., godz. 1000–1400 WEBINARIUM (szkolenie online) Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
18.09.2021 r., godz. 1000–1600 WEBINARIUM (szkolenie online) Etykieta w środowisku naukowym. Akademicki ‘savoir-vivre’ w teorii i praktyce 349 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ

error: Content is protected !!