Najbliższe szkolenia stacjonarne i szkolenia online

 TERMIN
 MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIE STACJONARNE / WEBINARIUM TYP CENA OD OS.
23.08.2020 r., godz. 1130–1930 WEBINARIUM (szkolenie online) Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat
289 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
30.08.2020 r., godz. 1130–1930 WEBINARIUM (szkolenie online) Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego
 — 289 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
5–6.09.2020 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 289 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
12–13.09.2020 r., godz. 1000–1400
WEBINARIUM (szkolenie online) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne
289 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
22.08.2020 r.
Warszawa
(szkolenie stacjonarne)
Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat 490 PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ
29.08.2020 r.
Warszawa
(szkolenie stacjonarne)
Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce 490 PLN  PLN
ZGŁOŚ UDZIAŁ

error: Content is protected !!