Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 12


Dostępne formaty: e-book, PDF
(Rok wydania: 2023)


Bezpłatny e-book (pobierz książkę w wersji elektronicznej i korzystaj zgodnie z licencją)

 

 

Kategoria:

Opis

Autorzy: Patrycja Lewandowska, Jagoda Walowska, Wiktoria Moczkowska, Żaneta Kałuzińska-Kołat, Damian Kołat, Elżbieta Płuciennik, Marek Sikorski
Recenzenci:
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 67
Wydawnictwo: Exante Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-66187-85-6 (PDF)
Miejsce wydania: Polska
Język publikacji: język polski


Spis treści

Patrycja Lewandowska Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w kontekście praw pacjenta małoletniego

Jagoda Walowska Równowaga ciała w pozycji stojącej młodzieży i dorosłych niewidomych oraz słabowidzących

Wiktoria Moczkowska, Żaneta Kałuzińska-Kołat, Damian Kołat, Elżbieta Płuciennik Nowe terapie w leczeniu raka piersi HER2+

Marek Sikorski Wpływ zabiegów rejuwenacji pochwowej laserem CO2 na ciśnienie wewnątrzpochwowe u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu