Rola i postrzeganie kuchenki mikrofalowej w gospodarstwach domowych


Dostępne formaty: e-book, PDF
(Rok wydania: 2023)


Bezpłatny e-book (pobierz książkę w wersji elektronicznej i korzystaj zgodnie z licencją)

 

 

Opis

Autor: dr hab. inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
Recenzent: dr hab. inż. Karolina Szulc
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 172
Wydawnictwo: Exante Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-66187-97-9 (PDF)
Miejsce wydania: Polska
Język publikacji: język polski


Dr hab. inż. Krzysztof Melski – profesor UEP, kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z którym związany jest od początku lat 90. XX w. Autor lub współautor ponad sześćdziesięciu prac naukowych, głównie z zakresu wykorzystania kuchenek mikrofalowych, opakowań produktów przeznaczonych do ogrzewania mikrofalowego, oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałami opakowaniowymi, a także biodegradowalnych materiałów opakowaniowych.