Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 17


Dostępne formaty: e-book, PDF
(Rok wydania: 2023)


Bezpłatny e-book (pobierz książkę w wersji elektronicznej i korzystaj zgodnie z licencją)

 

 

Opis

Autorzy: Martin Rydygel, Izabela Kurowska, Łukasz Nikel, Kamil Michał Banach, Patrycja Lewandowska, Kinga Błaszczyk, Anna Czornik, Karolina Jaroch, Paweł Błoński, Kinga Jerczyńska-Sałata
Recenzenci:
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 156
Wydawnictwo: Exante Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-66187-86-3 (PDF)
Miejsce wydania: Polska
Język publikacji: język polski


SPIS TREŚCI

Lęk w procesie oceniania uczniów Martin Rydygel

Cechy temperamentu i zachowania komunikacyjne pomiędzy partnerami a satysfakcja ze związku Izabela Kurowska, Łukasz Nikel

Problematyka zawarcia, ustania i unieważnienia małżeństwa w prawie maltańskim i polskim – ujęcie prawnoporównawcze Kamil Michał Banach

Krąg spadkobierców ustawowych – rys historyczny oraz planowane zmiany  Patrycja Lewandowska

Perspektywy zdalnej kontroli przedsiębiorcy w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju Kinga Błaszczyk

Przeznaczenie zysku a płynność finansowa przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w Polsce Anna Czornik

Wpływ pandemii COVID-19 na rentowność przedsiębiorstwa LPP S.A. Karolina Jaroch

Ocena polskiego sektora biomedycznego w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie firmy Mercator Medical Paweł Błoński

Model nadzoru uniwersalnego nad rynkiem finansowym w prawie polskim i maltańskim – perspektywa komparatystyczna Kinga Jerczyńska-Sałata, Kamil Michał Banach