Problemy nauk prawnych. Tom 16


Dostępne formaty: e-book, PDF
(Rok wydania: 2023)


Bezpłatny e-book (pobierz książkę w wersji elektronicznej i korzystaj zgodnie z licencją)

 

 

Kategoria:

Opis

Autor: Daniel Jarmoc, Tomasz Ślusarek, Adrian Pałacki, Patrycja Lewandowska
Recenzent: prof. dr hab. Bernadetta Fuchs
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 75
Wydawnictwo: Exante Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-66187-87-0 (PDF)
Miejsce wydania: Polska
Język publikacji: język polski


SPIS TREŚCI

Projektant jako uczestnik procesu budowlanego. Zagadnienia administracyjnoprawne Daniel Jarmoc

Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy poprzez zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus Tomasz Ślusarek

Ryzyko naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w kontekście instytucji przedstawiciela strony nieobecnej Adrian Pałacki

Traktowanie mniejszości narodowych i etnicznych – analiza prawnokarna Patrycja Lewandowska