Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia

Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia

Problemy nauk prawnych. Tom 1

Innowacje w biznesie – nowe modele i nowe praktyki

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe

error: Content is protected !!