Rozprawa doktorska – jak napisać?

Uczestnicy studiów doktoranckich vs. doktoraty obronione

Z roku na rok przybywa doktorantów. Zgodnie z danymi GUS-u w roku akademickim 2016/2017 na studiach doktoranckich kształciło się 43 181 osób (w stosunku do roku akademickiego 2000/2001 odnotowano wzrost na poziomie 17 559 osób). W roku akademickim 2016/2017 5 209 osób miało otwarte przewody doktorskie. W 2016 r. w sumie 5 999 osób uzyskało stopień doktora (Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., GUS, Warszawa 2017). O ile w przypadku studiów magisterskich do obrony pracy w terminie podchodzi z reguły większość osób z danego roku, o tyle w przypadku studiów doktoranckich jest to najczęściej kilka osób z roku.

Z doświadczeń Exante Wydawnictwo Naukowe (jako organizatora szkoleń dla doktorantów z zakresu publikowania naukowego i analizy statystyk oraz publikacji naukowych, w tym raportów na temat studiów doktoranckich i aktywności naukowej doktorantów) wynika, że wielu osobom podejmującym decyzję o rozpoczęciu studiów doktoranckich (stacjonarnych, niestacjonarnych, eksternistycznych) wydaje się, że stopień doktora bez trudu uzyskają w okresie studiów doktoranckich i niejako przenoszą doświadczenia związane ze studiami magisterskimi na studia doktoranckie. W wielu przypadkach, już pierwszy semestr tych studiów weryfikuje te założenia. Okazuje się, że studia doktoranckie i związana  z nimi praca naukowa może okazać się aktywnością niezwykle czasochłonną i dla wielu z nich zbyt intensywną, w  tym trudną do pogodzenia z życiem prywatnym i zawodowym. Decyzja często jest nieprzemyślana, podejmowana pod wpływem impulsu (niekiedy sugestii promotora pracy magisterskiej), namowy rodziny, braku perspektywy odnalezienia się na rynku pracy. Powodów jest wiele. Decyzja o podjęciu studiów doktoranckich powinna być przemyślana i bazować na rzetelnych informacjach na temat organizacji, praw i obowiązków uczestnika studiów doktoranckich, jak i metodyki realizacji pracy naukowej, w tym przygotowania rozprawy doktorskiej.

Przygotowanie pracy doktorskiej – szkolenie

Wydawnictwo Exante proponuje Państwu udział w konferencjach szkoleniowych z zakresu przygotowania rozprawy doktorskiej. W poprzednich edycjach udział w szkoleniu brali doktoranci, ale też osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów III stopnia. Na szkoleniu w teorii i praktyce omawiane są kluczowe kwestie związane z podjęciem i realizacją studiów doktoranckich oraz przygotowaniem pracy doktorskiej (począwszy od wyboru opiekuna naukowego po obronę pracy doktorskiej). Informacje prezentowane na szkoleniu w każdym przypadku dostosowane są do potrzeb konkretnej grupy osób, które określane są na podstawie ankiety diagnostycznej. Szkolenie realizowane jest w trybie jednodniowym, w wymiarze 9 godzin. Z planem i warunkami szkolenia można zapoznać się na podstronie „Konferencje dla doktorantów”.

Konsultacje naukowe dla doktorantów

Indywidualne konsultacje naukowe dla doktorantów i studentów

 

Szkolenie zamknięte z zakresu przygotowania pracy doktorskiej, redakcji tekstów naukowych

Osoby zainteresowane zdobyciem informacji lub pogłębieniem wiedzy na temat przygotowania rozprawy doktorskiej lub redagowania tekstów naukowych, zapraszamy na konsultacje naukowe w trybie szkolenia zamkniętego (indywidualnego). Omawiane szkolenia, w pierwszej kolejności, realizowane są w formie otwartej (grupowej) [szczegóły tu], jednak warsztat indywidualny kierujemy do osób, które z rożnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniu otwartym.

Dla kogo?

Konsultacje naukowe są odpowiednie dla osób rozważających podjęcie pracy naukowej (np. przygotowania rozprawy doktorskiej; napisania monografii, czy artykułów naukowych do czasopism krajowych i zagranicznych); jak również i tych, które w trakcie jej realizacji napotkały różnego rodzaju problemy natury merytorycznej, organizacyjnej, formalnej, czy etycznej.

Zalety i przebieg indywidualnej konsultacji naukowej

Indywidualny tryb konsultacji gwarantuje wsparcie merytoryczne w odniesieniu  do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestnika, a trener ze stopniem naukowym doktora skupia swoją uwagę wyłącznie na jednej osobie i zagadnieniach oraz problemach, które ją interesują (i które pragnie omówić oraz rozwiązać).

Na każde spotkanie konsultacyjne składają się 3 etapy: diagnoza potrzeb szkoleniowych, konsultacja naukowa (szkolenie właściwe zamknięte realizowane w trybie jednodniowym i indywidualnym) oraz ewaluacja (umożliwia diagnozę postępów pracy naukowej w przeciągu kilku miesięcy od szkolenia).  Miejsce konsultacji (miasto), wskazuje uczestnik szkolenia, a samo spotkanie ma swój przebieg w komfortowo wyposażonych salach szkoleniowych (spotkań) i coworkingowych.

Szczegółowe informacje na temat indywidualnych konsultacji naukowych dla doktorantów i studentów dostępne są tu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout