Szkolenie online pt. „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce” (nagranie szkolenia/webinarium – link, dostęp 14-dniowy)

349,00 


Dostępne formaty: produkt cyfrowy (nagranie szkolenia) + wydruk materiałów szkoleniowych


Stan: nowy


Darmowa dostawa od 250 zł


Metody dostawy: InPost (paczkomat) | Kurier DPD | Sprawdź koszt wysyłki


Ekspresowa wysyłka w ciągu 48 h

Opis

Zawartość pakietu

 

  1. 14-dniowy dostęp do 8-godzinnego nagrania jednej z ostatnich edycji webinarium pt. „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce” (link do strony zawierającej nagranie webinarium) – data nagrania: marzec 2022 r.
  2. Materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji omawianej w trakcie szkolenia online).
  3. Certyfikat (w formie skanu) potwierdzający udział w webinarium (po wypełnieniu testu wiedzy).

Zobacz aktualny harmonogram szkoleń stacjonarnych. 

Zakup i korzystanie z pakietu szkoleniowego

 

  1. Po opłaceniu zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wysyłamy link i hasło dostępowe do nagrania z webinarium. Link i hasło dostępowe będą aktywne przez 14 dni od dnia zakupu. Dane dostępowe do szkolenia przekazujemy do 24 godzin od opłacenia zamówienia.
  2. Na adres wskazany w formularzu zamówienia wysyłamy materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji) niezbędne dla prawidłowego odbioru i zrozumienia treści prezentowanych w trakcie webinarium.
  3. Do korzystania z linku, hasła dostępowego do nagrania oraz materiałów szkoleniowych uprawniony jest tylko Kupujący. W sytuacji wykrycia próby odtworzenia nagarnia przez inne osoby dostęp do webinarium zostanie zablokowany.

 

O szkoleniu

 

Celem szkolenia jest omówienie  problematycznych kwestii  natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej redagowania tekstów naukowych. Uczestnicy szkolenia udoskonalą swój warsztat pisarski, pozyskają wiedzę na temat zasad publikowania tekstów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach  oraz monografiach. W trakcie szkolenia omówiono kluczowe  zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu publikacji naukowych.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

„Ustawa 2.0”, „Konstytucja dla Nauki”, w tym akty wykonawcze: omówienie zmian w zakresie publikacji naukowych
SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych
Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych
SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych
Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikacyjne w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych – ich ranking a jakość publikacji i cytowań
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)
Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym
Case study
SESJA 3. Publikowanie w monografiach
Kryteria monografii naukowych
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case analysis
SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych
Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja monografii  (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję
SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I
Wybór i sformułowanie tematu, tytułu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu artykułu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna
SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II
Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:

• definiowanie
• formułowanie założeń badawczych
• porządkowanie wypowiedzi (logika wywodu)
• wprowadzenie do cytowania
• wprowadzenie do elementów graficznych
• wykorzystywane w analizie danych
• podsumowujące
• synonimy w praktyce
Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu
Techniki usprawniające prace nad tekstem

Adresaci pakietu szkoleniowego

 

Studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, recenzenci, redaktorzy oraz osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.