Szkolenie online pt. „Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego” (nagranie szkolenia/webinarium – link, dostęp 14-dniowy)

349,00 


Dostępne formaty: produkt cyfrowy (nagranie szkolenia) + wydruk materiałów szkoleniowych


Stan: nowy


Darmowa dostawa od 250 zł


Metody dostawy: InPost (paczkomat) | Kurier DPD | Sprawdź koszt wysyłki


Ekspresowa wysyłka w ciągu 48 h

Opis

Zawartość pakietu

 

  1. 14-dniowy dostęp do 6,5-godzinnego nagrania jednej z ostatnich edycji webinarium pt. „Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego” (link do strony zawierającej nagranie webinarium) – data nagrania:  styczeń 2022 r.
  2. Materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji omawianej w trakcie szkolenia online).
  3. Certyfikat (w formie skanu) potwierdzający udział w webinarium (po wypełnieniu testu wiedzy).

 

Zakup i korzystanie z pakietu szkoleniowego

 

  1. Po opłaceniu zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wysyłamy link i hasło dostępowe do nagrania z webinarium. Link i hasło dostępowe będą aktywne przez 14 dni od dnia zakupu. Dane dostępowe do szkolenia przekazujemy do 24 godzin od opłacenia zamówienia.
  2. Na adres wskazany w formularzu zamówienia wysyłamy materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji) niezbędne dla prawidłowego odbioru i zrozumienia treści prezentowanych w trakcie webinarium.
  3. Do korzystania z linku, hasła dostępowego do nagrania oraz materiałów szkoleniowych uprawniony jest tylko Kupujący. W sytuacji wykrycia próby odtworzenia nagarnia przez inne osoby dostęp do webinarium zostanie zablokowany.

 

O szkoleniu

 

Celem szkolenia jest omówienie i podsumowanie aktualnych uwarunkowań oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, z uwzględnieniem kryteriów oceny dorobku oraz osiągnięć habilitanta. Szczególna uwaga została skupiona na przyczynach negatywnych ocen osiągnięć kandydata wykazanych w autoreferacie habilitacyjnym oraz analizie niesprzyjających sytuacji mogących zaistnieć na pozostałych etapach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wiedza pozyskana w trakcie webinarium może ułatwić sprawne przejście procedury habilitacyjnej w jej aktualnym kształcie.

 

Program szkolenia

 

Sesja 1. Habilitacja w liczbach – rys statystyki.

Sesja 2. Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora habilitowanego i rozprawy habilitacyjnej.

Sesja 3. Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja 4. Finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja. 5. Dorobek habilitanta, w tym ocena szans na pozytywną finalizację postępowania.

Sesja 6. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym. Ocena dorobku habilitanta – kryteria i struktura (przyczyny ocen negatywnych/uwarunkowania ocen pozytywnych).

Sesja 7. Autoreferat habilitacyjny.

Sesja 8. Kolokwium habilitacyjne.

Sesja 9. Zakończenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Adresaci pakietu szkoleniowego

 

Osoby aspirujące do stopnia naukowego doktora habilitowanego.