Szkolenie online pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (nagranie szkolenia/webinarium – link, dostęp 14-dniowy)

349,00 

Oceniono 0 na 5

Cena uwzględnia koszt dostawy wydruku pakietu szkoleniowego na terenie Polski | DPD (kurier) lub InPost (paczkomat).

Opis

Zawartość pakietu

 

  1. 14-dniowy dostęp do 8-godzinnego nagrania jednej z ostatnich edycji webinarium pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (link do strony zawierającej nagranie webinarium) – data nagrania:  styczeń 2022 r.
  2. Materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji omawianej w trakcie szkolenia online).
  3. Certyfikat (w formie skanu) potwierdzający udział w webinarium (po wypełnieniu testu wiedzy).

Zobacz aktualny harmonogram szkoleń stacjonarnych. 

Zakup i korzystanie z pakietu szkoleniowego

 

  1. Po opłaceniu zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wysyłamy link i hasło dostępowe do nagrania z webinarium. Link i hasło dostępowe będą aktywne przez 14 dni od dnia zakupu. Dane dostępowe do szkolenia przekazujemy do 24 godzin od opłacenia zamówienia.
  2. Na adres wskazany w formularzu zamówienia wysyłamy materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji) niezbędne dla prawidłowego odbioru i zrozumienia treści prezentowanych w trakcie webinarium.
  3. Do korzystania z linku, hasła dostępowego do nagrania oraz materiałów szkoleniowych uprawniony jest tylko Kupujący. W sytuacji wykrycia próby odtworzenia nagarnia przez inne osoby dostęp do webinarium zostanie zablokowany.

 

O szkoleniu

 

Idea szkolenia sprowadza się do omówienia i skomentowania newralgicznych kwestii natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Wyeksponowano najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu dysertacji doktorskiej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

„Ustawa 2.0″, „Konstytucja dla Nauki”, w tym akty wykonawcze: omówienie  zmian w zakresie ubiegania się o stopień doktora (z uwzględnieniem zmian w obszarze publikacji naukowych)
SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich (szkole doktorskiej) i rozprawie doktorskiej
Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej
Dla kogo doktorat i po co?
Etapy doktoryzowania się
Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans in plus i in minus
SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej
Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania
SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Opracowywanie materiałów źródłowych
Typowe błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej
Techniki usprawniające prace nad tekstem
SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej
Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – istota i struktura
Hipoteza i teza w pracy doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania
Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych
SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską
Istota i konstrukcja autoreferatu
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne)

Adresaci pakietu szkoleniowego

 

Doktoranci, osoby noszące się z zamiarem podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej lub wyboru trybu eksternistycznego i próby przygotowania rozprawy doktorskiej, a w rezultacie uzyskania stopnia naukowego doktora.