Szkolenie online pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (nagranie szkolenia/webinarium – link, dostęp 14-dniowy)

349,00 

  1. Cena uwzględnia koszt dostawy wydruku jednego pakietu szkoleniowego za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa ekonomiczna) lub operatora InPost na terenie Polski.
  2. W przypadku zakupu 2 i więcej wydruków pakietów szkoleniowych do ceny należy doliczyć koszt dostawy: 2-5 pakietów: 20,00 zł (paczka pocztowa priorytetowa), 6-30 pakietów: 35,00 zł (paczka pocztowa priorytetowa).
  3. Przesyłka powyżej 30 pakietów (wycena dostawy). Prosimy o kontakt pod adresem: wydawnictwo@exante.com.pl.
  4. Przesyłki nadawane są w każdy poniedziałek i piątek. W poniedziałek wysyłamy zamówienia złożone najpóźniej w sobotę. W piątek wysyłamy zamówienia złożone najpóźniej w czwartek.

 

Opis

Zawartość pakietu

 

  1. 14-dniowy dostęp do 8-godzinnego nagrania jednej z ostatnich edycji webinarium pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (link do strony zawierającej nagranie webinarium).
  2. Materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji omawianej w trakcie szkolenia online).
  3. Certyfikat (w formie skanu) potwierdzający udział w webinarium (po wypełnieniu testu wiedzy).

 

Zakup i korzystanie z pakietu szkoleniowego

 

  1. Po opłaceniu zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wysyłamy link i hasło dostępowe do nagrania z webinarium. Link i hasło dostępowe będą aktywne przez 14 dni od dnia zakupu. Dane dostępowe do szkolenia przekazujemy do 24 godzin od opłacenia zamówienia.
  2. Na adres wskazany w formularzu zamówienia wysyłamy materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji) niezbędne dla prawidłowego odbioru i zrozumienia treści prezentowanych w trakcie webinarium.
  3. Do korzystania z linku, hasła dostępowego do nagrania oraz materiałów szkoleniowych uprawniony jest tylko Kupujący. W sytuacji wykrycia próby odtworzenia nagarnia przez inne osoby dostęp do webinarium zostanie zablokowany.

 

O szkoleniu

 

Idea szkolenia sprowadza się do omówienia i skomentowania newralgicznych kwestii natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Wyeksponowano najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu dysertacji doktorskiej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


„Ustawa 2.0″, „Konstytucja dla Nauki”, w tym akty wykonawcze: omówienie  zmian w zakresie ubiegania się o stopień doktora (z uwzględnieniem zmian w obszarze publikacji naukowych)

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich (szkole doktorskiej) i rozprawie doktorskiej

Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej

Dla kogo doktorat i po co?

Etapy doktoryzowania się

Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej

Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans in plus i in minus

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora

Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)

Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Źródła bibliograficzne i ich selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)

Opracowywanie materiałów źródłowych

Typowe błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej

Techniki usprawniające prace nad tekstem

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

Problem badawczy – istota i struktura

Hipoteza i teza w pracy doktorskiej

Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania

Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania

Prezentacja wyników badań własnych

Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników

Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych

SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską

Istota i konstrukcja autoreferatu

Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)

Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne)

Adresaci pakietu szkoleniowego

 

Doktoranci, osoby noszące się z zamiarem podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej lub wyboru trybu eksternistycznego i próby przygotowania rozprawy doktorskiej, a w rezultacie uzyskania stopnia naukowego doktora.