Monografia “Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” – 5 pkt

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 29.02.2020 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15)”.

Planowany termin wydania monografii: do 30 czerwca 2020 r.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Opłata za udział wynosi 295 zł.  Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

error: Content is protected !!