Monografie naukowe – plan wydawniczy

Aktualnie nie przyjmujemy tekstów w ramach naboru ciągłego.

 

Wymagana objętość tekstu: od 20 do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Etapy procesu wydawniczego

  1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza.
  2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Materiał przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
  3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
  4. Prace wydawnicze.
  5. Wydanie publikacji.

Nie wystawiamy zaświadczeń potwierdzających przyjęcie tekstu do druku lub wydanie tekstu. „Dowód” wydania stanowi publikacji przekazana Autorowi w wersji elektronicznej i/lub wydrukowanej.

Tekst należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE 1

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

error: Content is protected !!