Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS PUNKTACJA
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 15) – standard edycyjny nr 1 31.12.2019 r.
295 PLN marzec/kwiecień 2020 nabór zamknięty
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 11) –
standard edycyjny nr 2

2.06.2020 r.
295 PLN lipiec/sierpień 2020 trwa nabór ryczałt, patrz adnotacja 1 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15) – standard edycyjny nr 1
29.02.2020 r.
295 PLN maj/czerwiec 2020 nabór zamknięty
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 16) – standard edycyjny nr 1 2.06.2020 r.
295 PLN lipiec/sierpień
2020
trwa nabór
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 16) – standard edycyjny nr 1
2.06.2020 r.
295 PLN lipiec/sierpień 2020 trwa nabór
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia) – 5 punktów/rozdział.

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia).
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej – więcej na ten temat w niżej wskazanym rozporządzeniu).

Podstawa punktacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

 

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl.

Wymagana objętość artykułu: od 20 do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji). W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami przed rejestracją opracowania prosimy o kontakt pod adresem wydawnictwo@exante.com.pl celem kalkulacji opłaty wydawniczej.

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Opłata wydawnicza: 295 zł – od artykułu. Wnoszona po recenzjach, jeżeli będą pozytywne. Wysokość opłaty: 295 zł (dla tekstów o objętości 25 000 znaków ze spacjami, tj. 0,63 ark. wyd.). Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,63 ark. wyd. kalkulowana jest wg proporcji. Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

Obowiązuje od 1.03.2020 r.:

Opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości 20–25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

Dane do wniesienia opłaty wydawniczej udostępniono w wiadomości potwierdzającej rejestrację zgłoszenia, którą Autor otrzyma po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. W sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Wydawcą.

 

Etapy procesu wydawniczego (obowiązują od dnia 1.03.2020 r.):

 1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.
 2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Materiał przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
 3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
 4. Prace wydawnicze.
 5. Wydanie publikacji.

 

Zaświadczenie (imienne, potwierdzające przyjęcie artykułu do druku/opublikowanie artykułu) – opłaty:

 1. skan zaświadczenia: 10 zł,
 2. oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagane podanie nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiane na druku własnym Wydawcy po formalnym przyjęciu/opublikowaniu artykułu.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

 1. doktorantów i studentów,
 2. pracowników naukowych,
 3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

 

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

 1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
 2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE 1

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

error: Content is protected !!