Recenzent
prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

SPIS TREŚCI

Projektant jako uczestnik procesu budowlanego. Zagadnienia administracyjnoprawne Daniel Jarmoc

Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy poprzez zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus Tomasz Ślusarek

Ryzyko naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w kontekście instytucji przedstawiciela strony nieobecnej Adrian Pałacki

Traktowanie mniejszości narodowych i etnicznych – analiza prawnokarna Patrycja Lewandowska

ISBN: 978-83-66187-87-0 (wersja elektroniczna/PDF)

Data publikacji

2023-06-29

Rok wydania

2023

Liczba stron

75

ISBN

978-83-66187-87-0

Format

PDF

Miejsce wydania

Polska

Język

język polski

Rozmiar pliku

490 KB

Format pliku

PDF

Średnia ocena

error: Treść jest chroniona.