Dlaczego warto opublikować pracę doktorską, magisterską, dyplomową?

Rozprawa doktorska, praca magisterska czy dyplomowa to tzw. akademickie prace promocyjne. Ich przygotowanie i napisanie to ciężka praca okupiona wieloma wyrzeczeniami. Po obronie zainteresowanie pracą – tak po stronie autora, jak i potencjalnych odbiorców – maleje. Niemal do zera zmniejszają się szanse dotarcia z tekstem do zainteresowanych czytelników. Praca dyplomowa i magisterska spoczywa w archiwum uczelni i na dysku Twojego komputera, a praca doktorska z reguły w bibliotece uniwersyteckiej.

 

Opublikuj swoją pracę z Exante Wydawnictwo Naukowe

Już od 2900 PLN. Więcej informacji na temat procesu wydawniczego znajdziesz TU.

Wydanie dysertacji doktorskiej i innej pracy akademickiej

Jak i gdzie opublikować pracę doktorską, magisterską i dyplomową?

Na publikację za pośrednictwem wydawnictw uczelnianych mają szanse wyłącznie wybrane doktoraty, magisterki i dyplomówki. Proces wydawniczy pracy doktorskiej, magisterskiej i dyplomowej można usprawnić i zrealizować na kilka sposobów:

  • Samodzielne pozyskania przez autora dofinansowania publikacji, np. ze środków unijnych, ministerialnych, różnych grantów i stypendiów. Wiąże się to z koniecznością: poświęcenia czasu na wyszukanie projektu, wypełnienia licznych dokumentów, oczekiwania na pozytywną decyzję. W ostateczności rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne, co zwiększa ryzyko dezaktualizacji informacji uwzględnionych w dziele i konieczności jego uaktualniania (literatura, dane statystyczne etc.).
  • Zgłoszenie publikacji do wydawnictwa naukowego (tradycyjna publikacja drukowana / papierowa i w formie elektronicznej). Oferta wydawnicza dostępna na rynku jest zróżnicowana. Wydanie może być całkowicie finansowane ze środków własnych autora (pełne samofinansowanie) – w tym wypadku wydawnictwo pobiera opłaty np. za recenzję naukową, korektę, skład, opiekę redaktora, projekt graficzny, dystrybucję, w tym promocję. Koszt publikacji jest bardzo wysoki (w zależności od nakładu), ale w tym modelu autor może liczyć na relatywnie wysokie zyski ze sprzedaży swojego dzieła. W sytuacji częściowego samofinansowania autor musi liczyć się z mniejszym zyskiem ze sprzedaży swojego utworu. Jeżeli to wydawnictwo pokrywa koszt wydania i promocji dzieła, autor ze sprzedaży swojej książki uzyskuje niewielki procent. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim „zaistnienie” na rynku.
  • Wydanie pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w wydawnictwie naukowym w formie elektronicznej. E-book niczym nie ustępuje książkom tradycyjnym, a koszt publikacji jest niższy w zestawieniu z tradycyjnym procesem wydawniczym. Sam czas realizacji, a więc potrzebny na wydanie dzieła, również jest z reguły zdecydowanie krótszy. W dobie dynamicznego rozwoju i skali użytkowania urządzeń mobilnych i zmniejszającego się z roku na rok czytelnictwa publikacji drukowanych jest to rozwiązanie bardzo obiecujące. Publikacja wiąże się często z dodatkową promocją w sieci. W zakresie usług można znaleźć: recenzje naukowe, skład, korektę, projekt graficzny czy nadanie numeru ISBN.

Po co publikować doktorat, pracę magisterską, dyplomową?

Podejmując decyzję o wydaniu swojej pracy promocyjnej, możesz liczyć na następujące rezultaty:

  • dotarcie z wartościową treścią do zainteresowanych odbiorców,
  • zwiększenie liczby cytowań,
  • powiększenie dorobku naukowego,
  • wzrost szans na przyjęcie do szkoły doktorskiej,
  • wzbogacenie CV (większe prawdopodobieństwo znalezienia lub zmiany pracy),
  • skuteczne budowanie własnego image i „marki”,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa zainteresowania Twoją twórczością wśród innych wydawców.

Najnowsze publikacje

[rswpbs_book_slider books_per_page=”8″ categories_include=”false” categories_exclude=”false” authors_include=”false” authors_exclude=”false” exclude_books=”false” order=”DESC” orderby=”date” show_author=”false” show_title=”true” title_type=”title” show_image=”true” image_type=”book_cover” image_position=”top” show_excerpt=”false” excerpt_type=”excerpt” excerpt_limit=”30″ show_price=”true” show_buy_button=”true” show_msl=”false” msl_title_align=”center” content_align=”center” sts_l_screen=”4″ sts_m_screen=”3″ sts_s_screen=”1″ slider_style=”carousel” show_read_more_button=”false”]

error: Treść jest chroniona.