Dlaczego opublikować pracę doktorską, magisterską, dyplomową?

Rozprawa doktorska, praca magisterska, czy dyplomowa to tzw. akademickie prace promocyjne. Ich przygotowanie i napisanie to ciężka praca okupiona wieloma wyrzeczeniami. Po obronie zainteresowanie pracą – tak po stronie autora, jak i potencjalnych odbiorców – maleje. Niemal do zera zmniejszają się szanse dotarcia z tekstem do zainteresowanych czytelników. Praca dyplomowa i magisterska spoczywa w archiwum uczelni i Twoim komputerze, a praca doktorska z reguły w bibliotece uniwersyteckiej.

Wydanie dysertacji doktorskiej i innej pracy akademickiej

Jak i gdzie opublikować pracę doktorską, magisterską i dyplomową?

Na publikację za pośrednictwem wydawnictw uczelnianych mają szanse wyłącznie wybrane doktoraty, magisterki i dyplomówki. Proces wydawniczy pracy doktorskiej, magisterskiej i dyplomowej można usprawnić i urealnić na kilka sposobów:

  • Samodzielne pozyskania przez autora dofinansowania publikacji, np. ze środków unijnych, ministerialnych, różnych grantów i stypendiów. Wiąże się to z koniecznością: poświęcenia czasu na wyszukanie projektu, wypełnienia licznych dokumentów, oczekiwania na pozytywną decyzję. W ostateczności rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne, co zwiększa ryzyko dezaktualizacji informacji uwzględnionych w pracy i konieczności jej uaktualniania (literatura, dane statystyczne etc.)
  • Zgłoszenie publikacji do wydawnictwa naukowego (tradycyjna publikacja drukowana i w formie elektronicznej). Oferta wydawnicza dostępna na rynku jest zróżnicowana. Wydanie może być całkowicie finansowane ze środków własnych autora (pełne samofinansowanie) – w tym przypadku wydawnictwo pobiera opłaty za recenzję wewnętrzną, korektę, skład, recenzje wydawnicze, projekt graficzny, dystrybucję, w tym promocję. Koszt publikacji jest bardzo wysoki (w zależności od nakładu), ale zwiększa się zarobek autora. W sytuacji częściowego samofinansowania, autor musi liczyć się z mniejszym zarobkiem na egzemplarzu. Jeżeli to wydawnictwo bierze na siebie pełne koszty wydania i promocji, autor ze sprzedaży pojedynczego egzemplarza uzyskuje niewielki procent. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim „zaistnienie” na rynku.
  • Wydanie publikacji doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w wydawnictwie naukowym w formie elektronicznej. E-book niczym nie ustępuje książkom tradycyjnym, a koszt publikacji jest o 60-75% niższy w zestawieniu z tradycyjnym procesem wydawniczym. Sam czas realizacji również jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z tradycyjnym drukiem.  W dobie dynamicznego rozwoju i skali użytkowania urządzeń mobilnych i zmniejszającego się z roku na rok czytelnictwa publikacji drukowanych jest to rozwiązanie bardzo kuszące. Publikacja wiąże się często z dodatkową promocją w sieci. W zakresie usług znaleźć można: recenzję, skład, korektę, projekt graficzny, nadanie nr ISBN.

Po  co publikować doktorat, pracę magisterską, dyplomową?

Podejmując decyzję o wydaniu swojej pracy promocyjnej możesz liczyć na następujące rezultaty:

  • dotarcie z wartościową treścią do zainteresowanych odbiorców,
  • zwiększenie liczby cytowań,
  • powiększenie dorobku naukowego,
  • zwiększasz prawdopodobieństwa dostania się na studia doktoranckie (dotyczy ambitnych magistrów),
  • wzbogacasz CV (większe prawdopodobieństwo znalezienia lub zmiany  pracy),
  • budowa własnego image i “marki”,
  • zwiększone prawdopodobieństwo zainteresowania twoją twórczością wśród innych wydawców.
error: Content is protected !!