Recenzja monografii naukowej „Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem”

Monografia naukowa. Seria: Zarządzanie

W marcu 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 2  miesiącach od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie wydana również drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzenci monografii

Recenzenci publikacji: dr hab. Renata Lisowska (Uniwersytet Łódzki), dr Klaudia Pujer (Exante).
Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzentów.
Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej dr hab. Renaty Lisowskiej.

W kontekście końcowej, syntetycznej oceny recenzowanej publikacji na tle innych, znanych recenzentowi, wydanych współcześnie publikacji, dr hab. Renata Lisowska uznała monografię za bardzo dobrą, tj. mieszczącą się wśród 50% najlepszych wydanych ostatnio pozycji.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Przedstawiona do recenzji monografia jest niezwykle obszerna (…). Z analizy spisu literatury wynika, iż do jej przygotowania wykorzystano bogate i aktualne źródła literaturowe uwzględniające liczne pozycje anglojęzyczne. Z tego punktu widzenia praca w pewnym stopniu przybliża światowy dorobek naukowy z zakresu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
Tytuł pracy jest adekwatny do zawartości. Kompozycja opracowania sprawia, że jest ono kompendium wiedzy o ekonomicznych i społecznych aspektach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście uzasadnia obszerność książki i dobór jej zawartości (…).
W publikacji pomimo znacznej obszerności i licznych rozdziałów pisanych przez różnych autorów uniknięto powtórzeń, czy powielania się omawianych treści. Przeciwnie można dostrzec wyraźne powiązania merytoryczne pomiędzy różnymi częściami (…).
Styl i jasność przekazu nieznacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Można zauważyć, iż niektóre rozdziały są pisane nieco bardziej w stylu naukowym, inne bardziej skupiają się na prostym przekazie informacji. Należy to jednak traktować jako zjawisko nieuniknione przynajmniej w pierwszym wydaniu tak obszernej monografii przygotowywanej przez tak duży zespół autorów.
Nie budzi generalnie wątpliwości poprawność i kompletność zapisów bibliograficznych. Można nawet zaznaczyć, iż publikacja jest bogato udokumentowana i korzysta z najnowszej literatury polskiej i światowej (…).
Istotną zaletą monografii jest odwoływanie się w rozważaniach przez Autorów, zarówno do teorii jaki i do praktyki gospodarczej. W poszczególnych częściach daje się wyraźnie zauważyć przyjętą logikę prezentacji obejmującą: wprowadzenie, definiowanie pojęć i przyjmowanie klasyfikacji, odwołania do aktualnego stanu badań oraz przykłady praktyczne. Taka konstrukcja opracowania doskonale odpowiada wymogom monografii (…).

KONKLUZJA RECENZJI

Recenzowana monografia reprezentuje obecnie najbardziej kompletne i całościowe ujęcie kwestii ekonomicznych i społecznych aspektów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Ta cecha stanowi o jego unikalności i sprawia, iż może zapełnić lukę na rynku wydawniczym. W monografii w większości rozdziałów przyjęto zasadę ilustrowania rozważań teoretycznych/modelowych przykładami praktycznymi lub badaniami empirycznymi. Przyjęta metodologia monografii zasługuje na uznanie i wyróżnia ją na rynku wydawniczym. Takie podejście jest zgodne ze współczesnymi dobrymi praktykami pisania monografii nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie.
Konkludując należy stwierdzić, iż monografia jest kompleksowa, prawidłowo skonstruowana i wypełnia lukę na rynku wydawniczym dlatego zasadne jest jej wydanie po wprowadzeniu korekt zgodnie z opisową oceną poszczególnych rozdziałów.

Pobierz monografię

Recenzja monografii naukowej „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa”

Monografia naukowa. Seria: Budownictwo

W lutym 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 1,5 miesiąca od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie również wydana drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzentem publikacji był dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (Politechnika Gdańska). Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzenta.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej.

Przedmiotem recenzji jest monografia pt. “Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” o szacunkowej objętości 9,18 arkuszy wydawniczych.

Praca podzielona jest na trzy odrębne tematycznie części:

część I: wybrane techniczne i użytkowe  rozwiązania budowlane,

część II: efektywność materiałów budowlanych,

część III: budownictwo zrównoważone i przemysłowe.

Każda z części monografii zawiera 4 rozdziały o spójnej treści.

Na podstawie analizy treści przedłożonej do recenzji pracy stwierdza się, że w odczuciu Recenzenta celem zamieszczonych w pracy materiałów jest przedstawienia aktualnych problemów technicznych budownictwa, rozważanych w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym, jak również ekonomiczno-gospodarczym i ekologicznym.
Zastosowane podejście sprawie, że przedmiotowa monografia ma charakter wielowątkowy, co umożliwia jej interdyscyplinarne wykorzystanie zainteresowanym czytelnikom do dalszych prac, zarówno o charakterze inżynierskim, jak również naukowo-badawczym (…).

KONKLUZJA RECENZJI

(…) Prezentowane wyniki badań są w większości autorstwa pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukowo-badawczą i stanowią jedynie fragment szerszego programu badań, i tym samym nie należy ich traktować jako podsumowania prac wieloletnich.

W odczuciu Recenzenta stwierdzenie niedoskonałości programu badań na jego wczesnym etapie oraz ich wyeliminowanie lub istotne ograniczenie zazwyczaj wpływa korzystnie na ostateczną wartość uzyskanych wyników.  

Reasumując Recenzent w pełni popiera działania zmierzające do publikacji przedłożonej do oceny monografii.

Pobierz monografię

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout