Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne. Przewodnik dla kandydata do stopnia naukowego doktora

79,00 


Dostępne formaty: druk – okładka miękka


Stan: nowy


Darmowa dostawa od 250 zł


Metody dostawy: InPost (paczkomat) | Kurier DPD | Sprawdź koszt wysyłki


Ekspresowa wysyłka w ciągu 48 h


14 dni na zwrot


Rabat 20-proc. – naliczany automatycznie po dodaniu min. 5 egzemplarzy danego tytułu do koszyka.

1 w magazynie

Opis

Opis książki

Wydanie IV (zaktualizowane i uzupełnione) będzie dostępne w drugiej połowie 2025 roku.

Książka w formie przewodnika adresowana jest do doktorantów, osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, jak i noszących się  z zamiarem  podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz  próby przygotowania rozprawy doktorskiej, a w rezultacie uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauki. Książka skierowana jest do kandydatów reprezentujących różne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe.

W przewodniku wyeksponowano najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu pracy doktorskiej. Uwzględniono również liczne przykłady dotyczące warstwy teoretycznej i metodologicznej pracy doktorskiej.

Książkę napisano prostym i przystępnym językiem, w wielu miejscach przekaz ociera się wręcz o język potoczny, co jest zabiegiem celowym i ma ułatwić odbiór z natury rzeczy niełatwych zagadnień związanych z pracą naukową.

W publikacji Autorka stara się nie powielać kwestii szeroko już omówionych przez innych autorów. Skupiono się na tych obszarach pracy nad rozprawą doktorską, których na kartach literatury nie omówiono lub przeanalizowano częściowo, jak i tych budzących największe zainteresowanie wśród kandydatów do stopnia doktora.

 

O autorce

Dr Klaudia Pujer, doktor nauk ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i socjolog. Od 2015 r. w trybie otwartym i zamkniętym prowadzi cykl szkoleń oraz warsztatów z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej (m.in.: Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne; Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce; Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat; Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego). 

 

Szczegóły książki

Dostępne formy produktu: książka drukowana
ISBN (oprawa miękka): 978-83-66187-80-1
Format: 176 × 250 (B5)
Liczba stron: 104
Rok wydania: 2021
Numer wydania: III (uzupełnione i poprawione)
Stan prawny na 1 sierpnia 2021 r.

 

Spis treści

Pobierz spis treści 

Wykaz skrótów

Przedmowa do wydania trzeciego

1. Kształcenie doktorantów w latach 1990–2020. Rys statystyki. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie

2. Doktoranci i szkoły doktorskie w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.1. Okres przejściowy

2.1.1. Studia doktoranckie

2.1.2. Przewody doktorskie

2.2. Szkoła doktorska

2.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta

3. Motywy i tryb ubiegania się o stopień doktora

4. Rozprawa doktorska. Ujęcie definicyjne i jej formy

5. Etapy doktoryzowania się

5.1. Czynności zmierzające do wszczęcia przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

5.2. Czynności po wszczęciu przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

6. Promotor i recenzent w procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

7. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

7.1. Tematyka i tytuł doktoratu

7.2. Spis treści rozprawy doktorskiej

7.3. Wstęp w pracy doktorskiej

7.4. Zakończenie w rozprawie doktorskiej

8. Źródła bibliograficzne i ich selekcja

9. Strukturalizacja materiału. Zakres i zasady eliminacji zbędnych treści

10. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

10.1. Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

10.2. Problem interdyscyplinarności

10.3. Triangulacja metod badawczych

10.4. Ogólna klasyfikacja metod

10.5. Problem badawczy i hipoteza badawcza – istota i struktura

10.6. Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania

10.7. Prezentacja wyników badań własnych

10.8. Dyskusja wyników

11. Uwarunkowania formalne oceny rozprawy doktorskiej

11.1. Recenzja rozprawy doktorskiej

11.2. Mierniki oceny pracy doktorskiej

12. Istota i konstrukcja autoreferatu

13. Obrona rozprawy doktorskiej

13.1. Część jawna

13.2. Część tajna

13.3. Przebieg

13.3. Organizacja obrony

Bibliografia