Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne. Poradnik dla kandydata do stopnia naukowego doktora

88,00 

  1. Cena uwzględnia koszt dostawy jednego egzemplarza za pośrednictwem Poczty Polskiej  (list polecony ekonomiczny) lub operatora InPost na terenie Polski.
  2. W przypadku zakupu 2 i więcej egzemplarzy do ceny należy doliczyć koszt dostawy: 2-5 egzemplarzy: 20,00 zł (paczka pocztowa priorytetowa), 6-30 egzemplarzy: 35,00 zł (paczka pocztowa priorytetowa.
  3. Przesyłka powyżej 30 egzemplarzy (wycena dostawy). Prosimy o kontakt pod adresem: wydawnictwo@exante.com.pl.
  4. Przesyłki nadawane są w każdy poniedziałek i piątek. W poniedziałek wysyłamy zamówienia złożone najpóźniej w sobotę. W piątek wysyłamy zamówienia złożone najpóźniej w czwartek.

 

Brak w magazynie

Opis

Opis książki

Wydanie III będzie dostępne w połowie 2021 roku.

Książka w formie poradnika adresowana jest do doktorantów, osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, jak i noszących się  z zamiarem  podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz  próby przygotowania rozprawy doktorskiej, a w rezultacie uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauki. Książka skierowana jest do kandydatów reprezentujących różne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe.

Poradnik jest efektem:

  • prowadzonych przez autorkę od 2016 r. konferencji szkoleniowych dla doktorantów z zakresu przygotowania dysertacji doktorskich,
  • własnych doświadczeń autorki związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej,
  • doświadczeń zawodowych autorki wynikających z prowadzonej działalności wydawniczej,
  • rozmów prowadzonych w środowisku naukowym,
  • zmian legislacyjnych wprowadzonych tzw. Ustawą 2.0.

W poradniku wyeksponowano najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu pracy doktorskiej. Uwzględniono również liczne przykłady dotyczące warstwy teoretycznej i metodologicznej pracy doktorskiej.

Książkę napisano prostym i przystępnym językiem, w wielu miejscach przekaz ociera się wręcz o język potoczny, co jest zabiegiem celowym i ma ułatwić odbiór z natury rzeczy „ciężkich” i skomplikowanych zagadnień związanych z pracą naukową.

W poradniku Autorka stara się nie powielać zagadnień szeroko już omówionych przez innych autorów. Skupiono się na tych obszarach pracy nad rozprawą doktorską, których na kartach literatury nie omówiono lub przeanalizowano częściowo, jak i tych budzących największe zainteresowanie wśród kandydatów do stopnia doktora.

 

O autorce

Dr Klaudia Pujer (doktor nauk ekonomicznych). Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i socjolog. Właścicielka Exante Wydawnictwo Naukowe. Redaktor kilkudziesięciu monografii naukowych i kilkunastu artykułów naukowych.

 

Szczegóły książki

Dostępne formy produktu: książka drukowana
ISBN (oprawa miękka): 978-83-66187-63-4
Format: 176×250 (B5)
Liczba stron: 100
Rok wydania: 2019
Numer wydania: II (uzupełnione i poprawione)
Stan prawny na 1 X 2019 r.

 

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Informacje wprowadzające – objaśnienia

1. Doktoranci i studia doktoranckie w latach 1990-2018 – rys statystyki

2. Doktoranci i szkoły doktorskie w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („Ustawa 2.0”, „Konstytucja dla Nauki”)

2.1. Okres przejściowy

2.1.1. Studia doktoranckie

2.1.2. Przewody doktorskie

2.2. Szkoła doktorska, w tym proces rekrutacji

2.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta

3. Doktorat – w jakim trybie i po co?

4. Rozprawa doktorska – ujęcie definicyjne i jej formy

5. Etapy doktoryzowania się

5.1. Czynności zmierzające do wszczęcia przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

5.2. Czynności po wszczęciu przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

6. Promotor i recenzent w przewodzie doktorskim

7. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

7.1. Tematyka i tytuł doktoratu

7.2. Spis treści rozprawy doktorskiej

7.3. Wstęp w pracy doktorskiej

7.4. Zakończenie w rozprawie doktorskiej

8. Źródła bibliograficzne i ich selekcja

9. Strukturalizacja materiału (zakres i zasady eliminacji zbędnych treści)

10. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

10.1. Wybór metod, technik i narzędzi badawczych

10.2. Problem interdyscyplinarności

10.3. Triangulacja metod badawczych

10.4. Ogólna klasyfikacja metod

10.5. Problem badawczy i hipoteza badawcza – istota i struktura

10.6. Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania

10.7. Prezentacja wyników badań własnych

10.8. Dyskusja wyników

11. Uwarunkowania formalne oceny rozprawy doktorskiej

11.1. Recenzja rozprawy doktorskiej

11.2. Mierniki oceny pracy doktorskiej

12. Istota i konstrukcja autoreferatu

13. Obrona rozprawy doktorskiej

13.1. Część jawna

13.2. Część tajna

13.3. Przebieg

13.3. Organizacja obrony (aspekty logistyczne)

Źródła