ZAKRES: EKONOMIA/ZARZĄDZANIE
Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
ISBN: 978-83-65690-15-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-16-6 (wersja drukowana)
Data wydania: styczeń 2017 (wersja drukowana)
ZAKRES: PEDAGOGIKA
Problemy opieki, wychowania i terapii
ISBN: 978-83-65690-10-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-09-8 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: SOCJOLOGIA
Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe
ISBN: 978-83-65690-13-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-14-2 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
ISBN: 978-83-65690-05-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-06-7 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: PRAWO/ADMINISTRACJA
Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń – wybrane zagadnienia
ISBN: 978-83-65690-07-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-08-1 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego
Autor: Agnieszka Pasternak
ISBN: 978-83-65690-11-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-12-8 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: PEDAGOGIKA/SOCJOLOGIA
Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
ISBN: 978-83-65690-04-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-03-6 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: PRAWO
Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie. Próba analizy wybranych zagadnień
Autor: Anita Kucharska
ISBN:  978-83-65690-00-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-02-9 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
ZAKRES: MEDIA I KOMUNIKOWANIE
Współczesne czasopisma lokalne o tematyce społeczno-politycznej na przykładzie “Gazety bez Cenzury”
Autor: Anna Pomiankowska-Wronka
ISBN: 978-83-65690-01-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu
ISBN: 978-83-65374-18-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-19-6 (druk)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
ZAKRES: PEDAGOGIKA/SOCJOLOGIA
Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych
ISBN: 978-83-65374-14-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-17-2 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
ZAKRES: EKONOMIA
Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia
ISBN: 978-83-65374-15-8 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-16-5 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
ZAKRES: PEDAGOGIKA
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy
ISBN: 978-83-65374-10-3 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-13-4 (druk)
Data wydania: lipiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju
ISBN: 978-83-65374-09-7 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-12-7 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
ZAKRES: SOCJOLOGIA
Współczesna rodzina. Szanse – Zagrożenia – Kierunki przemian
ISBN: 978-83-65374-08-0 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-11-0 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Informatyka  i marketing w organizacjach – Teoria i Praktyka
ISBN: 978-83-65374-04-2 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-07-3 (druk)
Data wydania: kwiecień 2016 (wersja elektroniczna
Data wydania: maj 2016 (druk)
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
ISBN: 978-83-65374-01-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-05-9 (druk)
Data wydania: marzec 2016
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Bariery rozwojowe handlu elektronicznego
ISBN: 978-83-65374-02-8  (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-03-5 (druk)
Data wydania: marzec 2016
ZAKRES: BUDOWNICTWO
Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne
i ekologiczne współczesnego budownictwa

ISBN: 978-83-65374-00-4 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-06-6 (druk)
Data wydania: luty 2016

error: Treść jest chroniona.