Informacje o aktualnym naborze artykułów do poszczególnych tytułów znajdziecie Państwo na dwóch stronach serwisu: monografie naukowe i konferencje naukowe

ZAKRES: EKONOMIA/ZARZĄDZANIE
Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-15-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-16-6 (wersja drukowana)
Data wydania: styczeń 2017 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
ZAKRES: PEDAGOGIKA
Problemy opieki, wychowania i terapii
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Beata Szluz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-10-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-09-8 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
ZAKRES: SOCJOLOGIA
Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Beata Szluz
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-13-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-14-2 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-05-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-06-7 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
okladka
ZAKRES: PRAWO/ADMINISTRACJA
Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń – wybrane zagadnienia
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk
dr hab. Tadeusz Juja
dr hab. Bartłomiej Michalak
dr hab. Wojciech Wyrzykowski
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-07-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-08-1 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 

okladka
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego
Monografia naukowa autorska
Autor: dr Agnieszka Pasternak
Redaktor prowadzący: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Anna Barcik
dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-11-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-12-8 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 

okladka
ZAKRES: PEDAGOGIKA/SOCJOLOGIA
Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr hab. Beata Szluz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-04-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-03-6 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 

okladka
ZAKRES: PRAWO
Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie. Próba analizy wybranych zagadnień
Monografia naukowa autorska
Autor: Anita Kucharska
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN:  978-83-65690-00-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-02-9 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
okladka_jpg
ZAKRES: MEDIA I KOMUNIKOWANIE
Współczesne czasopisma lokalne o tematyce społeczno-politycznej na przykładzie “Gazety bez Cenzury”
Monografia naukowa autorska
Autor: Anna Pomiankowska-Wronka
Recenzenci:
dr hab. Ryszard Filas
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-01-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej 
okładka_jpg
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Wiesław Danielak
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-18-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-19-6 (druk)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
Pobierz
okładka_jpg
ZAKRES: PEDAGOGIKA/SOCJOLOGIA
Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-14-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-17-2 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
Pobierz
okładka
ZAKRES: EKONOMIA
Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska
dr hab. Mariusz Zieliński
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-15-8 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-16-5 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)
Pobierz
okładka_jpg
ZAKRES: PEDAGOGIKA
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr hab. Janusz Ropski
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-10-3 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-13-4 (druk)
Data wydania: lipiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
Pobierz
okładka
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. inż. Wiesław Danielak
dr hab. Włodzimierz Sroka
dr hab. Beata Stępień
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-09-7 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-12-7 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
Pobierz
okładka_jpg
ZAKRES: SOCJOLOGIA
Współczesna rodzina. Szanse – Zagrożenia – Kierunki przemian
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-08-0 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-11-0 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)
Pobierz
okładka_jpg

ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Informatyka  i marketing w organizacjach – Teoria i Praktyka
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci: 
prof. dr hab. Stanisław Goldstein
dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-04-2 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-07-3 (druk)
Data wydania: kwiecień 2016 (wersja elektroniczna
Data wydania: maj 2016 (druk)
Pobierz
monografia_elektroniczna_okładka
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci: 
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-01-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-05-9 (druk)
Data wydania: marzec 2016
Pobierz
ZAKRES: ZARZĄDZANIE
Bariery rozwojowe handlu elektronicznego
Monografia naukowa autorska
Autor: Krzysztof Bartczak
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza
dr Klaudia Pujer
25 pkt za autorstwo monografii
ISBN: 978-83-65374-02-8  (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-03-5 (druk)
Data wydania: marzec 2016
Pobierz
ZAKRES: BUDOWNICTWO
Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne
i ekologiczne współczesnego budownictwa

Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzent: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-00-4 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-06-6 (druk)
Data wydania: luty 2016
Pobierz
error: Content is protected !!