Informacje o aktualnym naborze artykułów do poszczególnych tytułów znajdziecie Państwo na stronie: monografie naukowe 

ZAKRES: NAUKI EKONOMICZNE
Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji
Monografia naukowa współautorska
Autorzy
dr inż. Mariusz Kapusta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Marta Kraszewska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Wojciech Kraszewski (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
20 punktów (80 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 8 ust. 1 pkt 5; ocena ekspercka: § 8 ust. 1 pkt 4)
ISBN: 978-83-66187-22-1 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-21-4 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wiejskim
Monografia naukowa autorska
Autor
mgr Magdalena Badora
Recenzenci
dr hab. Sabina Pawlas-Czyż
dr Ewa Leśniak-Berek
20 punktów (80 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 8 ust. 1 pkt 5; ocena ekspercka: § 8 ust. 1 pkt 4)
ISBN: 978-83-66187-24-5 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-23-8 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem, teorią i praktyką
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktorzy
dr Marzena Kordaczuk-Wąs
dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska
Recenzent
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, ocena ekspercka: § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2)
ISBN: 978-83-66187-20-7 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-19-1 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
Program edukacyjny do nauki znajdowania elementów rachunku różniczkowego – pochodne funkcji
Monografia naukowa autorska
Autor
mgr inż. Sławomir Guzewski
Recenzent
prof. zw. dr hab. Józef Banaś
20 punktów (80 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 8 ust. 1 pkt 5; ocena ekspercka: § 8 ust. 1 pkt 4)
ISBN: 978-83-66187-15-3 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-14-6 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
ISBN: 978-83-66187-16-0 (płyta CD)
Data wydania: grudzień 2018 (płyta CD)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 6
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 punktów (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4,  oraz § 8 ust. 3 pkt 3)
ISBN: 978-83-66187-10-8 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-11-5 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI PRAWNE
Problemy nauk prawnych. Tom 9
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, ocena ekspercka: § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2)
ISBN: 978-83-66187-18-4 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-17-7 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 8
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, ocena ekspercka: § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2)
ISBN: 978-83-66187-13-9 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-12-2 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, ocena ekspercka: § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2)
ISBN: 978-83-66187-05-4 (wersja elektroniczna/PDF)
Wydanie: listopad 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-05-4 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Wydanie: listopad 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI EKONOMICZNE
Wybrane aspekty bezpieczeństwa surowcowego państwa
Monografia naukowa współautorska
Autorzy
Anna Borek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Hanna Rutkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Recenzent
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-09-2 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-08-5 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI EKONOMICZNE
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadków
Monografia naukowa współautorska
Autorzy
dr hab. inż. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)
dr inż. Mariusz Kapusta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Marta Kraszewska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-07-8 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-06-1 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej
Monografia naukowa autorska
Autor
dr Tomasz Smolarski
Recenzenci
prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński
dr hab. Andrzej Dąbrowski
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-95-0 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-94-3 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI PRAWNE
Problemy nauk prawnych. Tom 8
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-01-6 (PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-00-9 (oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 6
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-97-4 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-96-7 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Język kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i naturalny metajęzyk semantyczny
Monografia naukowa autorska
Autor
mgr Weronika Wojtanowska
Recenzent
prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-99-8 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-98-1 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI EKONOMICZNE
Wielowymiarowość zarządzania wiedzą we współczesnym obrocie gospodarczym
Monografia naukowa współautorska
Autorzy
dr Ewa Frankowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
st. kpt. dr Aneta Kułakowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Zieliński
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-03-0 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-02-3 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających
Monografia naukowa współautorska
Autorzy
dr Daria Becker-Pestka (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
dr Małgorzata Dubis (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
mgr Sandra Różyńska
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-91-2 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-90-5 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-87-5 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-86-8 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-81-3 (PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-80-6 (oprawa miękka/druk)
Data wydania: sierpień 2018 (oprawa miękka/druk)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Optymalizacja terapii takrolimusem u chorych po przeszczepie nerki
Monografia naukowa autorska
Autor
mgr Zuzanna Sycz
Recenzent
dr Agata Jaszczyszyn
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-89-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-88-2 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI PRAWNE
Problemy nauk prawnych. Tom 7
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-85-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-84-4 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 4
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-83-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-82-0 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
Monografia naukowa autorska
Autor:
dr Berenika Dyczek
Recenzent
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-79-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: czerwiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-78-3 (wersja drukowana)
Data wydania: czerwiec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI PRAWNE
Problemy nauk prawnych. Tom 6
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-74-5 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 3
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Monika Urbaniak
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-77-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-76-9 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI MEDYCZNE/O ZDROWIU
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 4
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Anita Szwed
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-71-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-70-7 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI PRAWNE
Problemy nauk prawnych. Tom 5
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-73-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-72-1 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

ZAKRES: NAUKI HUMANISTYCZNE/NAUKI SPOŁECZNE
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 2
Monografia naukowa wieloautorska
Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-69-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-68-4 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)
Pobierz widok dwóch stron
Pobierz widok strony pojedynczej

error: Content is protected !!