Konsultacje naukowe dla doktorantów

Indywidualne konsultacje naukowe dla doktorantów i studentów

 

Szkolenie zamknięte z zakresu przygotowania pracy doktorskiej, redakcji tekstów naukowych

Osoby zainteresowane zdobyciem informacji lub pogłębieniem wiedzy na temat przygotowania rozprawy doktorskiej lub redagowania tekstów naukowych, zapraszamy na konsultacje naukowe w trybie szkolenia zamkniętego (indywidualnego). Omawiane szkolenia, w pierwszej kolejności, realizowane są w formie otwartej (grupowej) [szczegóły tu], jednak warsztat indywidualny kierujemy do osób, które z rożnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniu otwartym.

Dla kogo?

Konsultacje naukowe są odpowiednie dla osób rozważających podjęcie pracy naukowej (np. przygotowania rozprawy doktorskiej; napisania monografii, czy artykułów naukowych do czasopism krajowych i zagranicznych); jak również i tych, które w trakcie jej realizacji napotkały różnego rodzaju problemy natury merytorycznej, organizacyjnej, formalnej, czy etycznej.

Zalety i przebieg indywidualnej konsultacji naukowej

Indywidualny tryb konsultacji gwarantuje wsparcie merytoryczne w odniesieniu  do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestnika, a trener ze stopniem naukowym doktora skupia swoją uwagę wyłącznie na jednej osobie i zagadnieniach oraz problemach, które ją interesują (i które pragnie omówić oraz rozwiązać).

Na każde spotkanie konsultacyjne składają się 3 etapy: diagnoza potrzeb szkoleniowych, konsultacja naukowa (szkolenie właściwe zamknięte realizowane w trybie jednodniowym i indywidualnym) oraz ewaluacja (umożliwia diagnozę postępów pracy naukowej w przeciągu kilku miesięcy od szkolenia).  Miejsce konsultacji (miasto), wskazuje uczestnik szkolenia, a samo spotkanie ma swój przebieg w komfortowo wyposażonych salach szkoleniowych (spotkań) i coworkingowych.

Szczegółowe informacje na temat indywidualnych konsultacji naukowych dla doktorantów i studentów dostępne są tu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout