Zwinność organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Autor Stolarska-Szeląg Elżbieta

Monografia naukowa, literatura naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości, rok wydania: 2023.

Autor
dr Elżbieta Stolarska-Szeląg

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Z recenzji naukowej
„Monografia […] prezentuje wysoki poziom merytoryczny, bazuje na obszernej literaturze przedmiotu oraz badaniach własnych. Tematykę, w której ulokowane jest niniejsze opracowanie, jednoznacznie uważam za interesującą i aktualną. Rozważania na temat zwinności organizacyjnej są w ostatnich latach rozbudowane i wielowątkowe, ale w mojej ocenie nie jest to temat mocno eksploatowany w stosunku do przedsiębiorstw usługowych działających na rynku najmu. W szczególności, gdy dostrzega się lukę teoretyczną, która wynika z niepełnego rozpoznania podstaw koncepcji i modelu zwinnego zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonalnych i na wszystkich poziomach zarządzania. […] Monografia jest jedną z niewielu o proponowanej tematyce na rynku polskim. Stanowić może podstawę zarówno teoretyczną, jaki i praktyczną dla osób poszukujących pogłębionej wiedzy dotyczącej zwinnego zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w zmiennym otoczeniu […].
[…] Monografia porządkuje dorobek publikacyjny i badawczy, dostarczając materiału uwzględniającego różne wątki aplikacyjne – i tym samym stanowiąc cenne źródło informacji o zwinności organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi. Z praktycznego punktu widzenia książka dostarcza wielu sugestii i rozwiązań, które mogą być wykorzystane przez praktykę gospodarczą […]”.

dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-66187-91-7 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-90-0 (wersja drukowana/oprawa miękka)

 

Data publikacji

2023-10-25

Rok wydania

2023

Liczba stron

272

ISBN

978-83-66187-91-7

Format

PDF

Miejsce wydania

Polska

Język

język polski

Rozmiar pliku

2,12 MB

Format pliku

PDF

Średnia ocena

error: Treść jest chroniona.