[button style=”btn-default btn-lg” type=”button” title=”2020″]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
Symbolika prawosławna w teatrze Iwana Wyrypajewa

Autor
Magdalena Karlikowska-Pąsiek

Recenzent
dr hab. Mariusz Bartosiak

ISBN: 978-83-66187-75-7 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-74-0 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację  

[/column]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 16. Relacje rodzinne i międzypokoleniowe

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-73-3 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-72-6 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację 

Zawartość tomu

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 1. Przemoc seksualna w związku małżeńskim jako przykład patologii
Magdalena Wójcik

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 2. Zaburzenia więzi u dzieci i młodzieży
Daria Michałowska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 3. Spory i względności w sztuce oraz pedagogice (krytycznej)
Adriana Barska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 4. Studenckie programy ambasadorskie jako forma employer brandingu
Paulina Kędzierska, Kornelia Kola

[/column]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 15

Recenzenci
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

ISBN: 978-83-66187-70-2 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-71-9 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację 

Zawartość tomu

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 1. Zależność między pojęciami bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo narodowe Daria Saukens

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 2. Ułuda i totalitaryzm? Kilka uwag o platońskiej wizji idealnego polis Marcin Jurzysta

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 3. Programy dla talentów w procesie rekrutacji Karolina Sęczkowska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 4. Content marketing i storytelling, czyli efektywna komunikacja w Internecie Karolina Sęczkowska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 5. Przyczyny i konsekwencje wypalenia zawodowego w pracy kierowników w kontekście psychospołecznym Karolina Sęczkowska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 6. Świadomość metajęzykowa dzieci klas III szkoły podstawowej w świetle badań dowcipu językowego Aleksandra Majka

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 7. Rola klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego – próba analizy na gruncie art. 5 kodeksu cywilnego oraz reguł moralnych Diana Szwejser

[/column]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11

Recenzent
dr hab. inż. Zuzanna Goluch

ISBN: 978-83-66187-69-6 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-68-9 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację 

Zawartość tomu

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 1. Właściwości regeneracyjne płytek krwi i ich zastosowanie w medycynie  – praca przeglądowa Elżbieta Cecerska-Heryć, Natalia Serwin, Rafał Heryć

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 2. Splenoza – nie taka rzadka, jak się wydaje Joanna Chorbińska, Wojciech Krajewski, Romuald Zdrojowy

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 3. Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów po przeszczepach narządów Martyna Kluszczyńska, Sabina Dyszy

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 4. Łuszczyca – etiopatogeneza i leczenie Aleksandra Dagmara Michalska

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] 5. Starzenie się społeczeństwa polskiego – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Kamil Redziak

[/column]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
Problemy nauk prawnych. Tom 15

Recenzenci
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-66-5 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-67-2 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację
[/column]

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków

Recenzent
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Redaktor
Arkadiusz Górski

ISBN: 978-83-66187-54-1 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-65-8 (wersja drukowana/oprawa miękka)

[icon type=”fa fa-file-pdf-o” color=”#ef4a43″] Zobacz publikację 
[/column]

error: Content is protected !!