Symbolika prawosławna w teatrze Iwana Wyrypajewa

Autor
Magdalena Karlikowska-Pąsiek

Recenzent
dr hab. Mariusz Bartosiak

ISBN: 978-83-66187-75-7 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-74-0 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację  

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 16. Relacje rodzinne i międzypokoleniowe

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-73-3 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-72-6 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację 

Zawartość tomu

1. Przemoc seksualna w związku małżeńskim jako przykład patologii
Magdalena Wójcik

2. Zaburzenia więzi u dzieci i młodzieży
Daria Michałowska

3. Spory i względności w sztuce oraz pedagogice (krytycznej)
Adriana Barska

4. Studenckie programy ambasadorskie jako forma employer brandingu
Paulina Kędzierska, Kornelia Kola
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11

Recenzent
dr hab. inż. Zuzanna Goluch

ISBN: 978-83-66187-69-6 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-68-9 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację 

Zawartość tomu

1. Właściwości regeneracyjne płytek krwi i ich zastosowanie w medycynie  – praca przeglądowa Elżbieta Cecerska-Heryć, Natalia Serwin, Rafał Heryć

2. Splenoza – nie taka rzadka, jak się wydaje Joanna Chorbińska, Wojciech Krajewski, Romuald Zdrojowy

3. Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów po przeszczepach narządów Martyna Kluszczyńska, Sabina Dyszy

4. Łuszczyca – etiopatogeneza i leczenie Aleksandra Dagmara Michalska

5. Starzenie się społeczeństwa polskiego – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Kamil Redziak

Problemy nauk prawnych. Tom 15

Recenzenci
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-66-5 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-67-2 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków Warszawa, 25–26 listopada 2019 roku Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Energetyków

Recenzent
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Redaktor
Arkadiusz Górski

ISBN: 978-83-66187-54-1 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-65-8 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację 

error: Content is protected !!