okładka książki

Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

Autor Kosmal Agata

Monografia naukowa, literatura naukowa: nauki prawne, rok wydania: 2019

Recenzent
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA POJĘCIA ORAZ KLASYFIKACJI PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM

1.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W USTAWIE KODEKS CYWILNY

1.2. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

1.3. USTAWY UWZGLĘDNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZEDSIĘBIORCY ZAWARTĄ W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

1.4. USTAWY UWZGLĘDNIAJĄCE ODMIENNĄ DEFINICJĘ PRZEDSIĘBIORCY OD TEJ ZAWARTEJ W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ 2. PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW – KRYTERIUM WŁASNOŚCIOWE ORAZ MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. KONSTRUKCJA PRZEDSIĘBIORCY PUBLICZNEGO

2.2. PRZEDSIĘBIORCA ZAGRANICZNY

ROZDZIAŁ 3. RODZAJE PRZEDSIĘBIORCÓW – PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM PODMIOTOWEGO

3.1. OSOBY FIZYCZNE

3.2. OSOBY PRAWNE

3.3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ROZDZIAŁ 4. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM EKONOMICZNEGO I STANU ZATRUDNIENIA

ROZDZIAŁ 5. PRZEDSIĘBIORCY W UJĘCIU FORMALNYM I MATERIALNYM

5.1. WPIS W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

5.2. WPIS W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ISBN 978-83-66187-33-7 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN 978-83-66187-32-0 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Oryginalny tytuł

Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

Data publikacji

2019-08-29

Rok wydania

2019

Nazwa wydawcy

Liczba stron

69

ISBN

978-83-66187-33-7

Język

język polski

Średnia ocena

error: Treść jest chroniona.