Wydaj Swoją książkę z Wydawnictwem Exante

 

I. Rys profilu wydawniczego

Exante to Wydawca publikujący książki naukowe i nienaukowe  – tradycyjne (drukowane) i elektroniczne (ebook, e-wydanie: PDF, EPUB, MOBI).

 

II. Oferta – książki nienaukowe

Wydajemy utwory, takie jak: powieści, opowiadania, baśnie, pamiętniki, utwory wierszowane, dramatyczne, poradniki, reportaże, eseje i inne. Ramy oferty wydawniczej nie są sztywne. O zakwalifikowaniu  utworu do wydania zawsze decyduje jego jakość. Wydawca odrzuca teksty przygotowane niestarannie w warstwie merytorycznej, formalnej i językowej.

Autor finansuje w 100% wydanie książki i jednocześnie partycypuje w zyskach z jej sprzedaży (w wysokości 45% książka papierowa, 55% – ebook). Autor udziela Wydawcy licencji na rozpowszechnianie utworu, co oznacza, że może dowolnie dysponować Swoim tekstem. Dopuszczamy możliwość samodzielnej sprzedaży wydanych u nas książek papierowych  czy ponowne wydanie książki u innego Wydawcy.

 

III. Honorarium autorskie ze sprzedaży książki papierowej i elektronicznej

1. Wysokość wynagrodzenia: Autorowi przysługuje 45% zysku ze sprzedaży każdego egzemplarza papierowego książki (po odliczeniu kosztów druku) oraz 55% zysku ze sprzedaży każdego ebook’a za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy (https://exante.com.pl, https://wydawnictwoexante.pl ). Przykładowo jeżeli cena okładkowa książki papierowej to 50 PLN, koszt druku pojedynczego egzemplarza wyniósł 6 PLN, zysk Autora wynosi 19,80 PLN na egzemplarzu.

2. Kontrola sprzedaży: Autor jest automatycznie informowany drogą mailową o każdym zakupie jego książki (papierowej lub w formie ebooka) za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na książkę. Wynagrodzenie, w postaci zysku ze sprzedaży książki za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, przekazywane jest na rachunek bankowy Autora raz na kwartał, na podstawie zestawienia sprzedaży przygotowanego przez Wydawcę. Jeżeli książka trafia do regularnej dystrybucji, zysk ze sprzedaży książki w wyżej wskazanych proporcjach przekazywany jest na rachunek bankowy Autora po otrzymaniu rozliczeń z pośrednikami.

3. Cena książki: Finalną cenę książki ustala Wydawca (po skonsultowaniu jej z Autorem). Cena książki może być czasowo niższa od ceny stałej (np. okresy promocyjne). Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza zawarta z Autorem.

4. Kwestie podatkowe: Za odprowadzenie podatku i inne sprawy formalne z tym związane odpowiada Wydawca. Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w umowie wydawniczej.

 

IV. Cennik – usługa wydawnicza książki nienaukowej

OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIE

do 50 stron znormalizowanego maszynopisu (do 90 000 znaków ze spacjami)

800 PLN

do 100 stron znormalizowanego maszynopisu (do 180 000 znaków ze spacjami)

1 200 PLN

do 200 stron znormalizowanego maszynopisu (do 360 000 znaków ze spacjami)

2 000 PLN

do 300 stron znormalizowanego maszynopisu (do 540 000 znaków ze spacjami)

3 000 PLN

powyżej 300 stron znormalizowanego maszynopisu

do uzgodnienia

Znormalizowany maszynopis: 1 800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne).

W cenie (opłata za wydanie):

1. E-WYDANIE: wersja elektroniczna (ebook: PDF, EPUB, MOBI).
2. WYDANIE PAPIEROWE: (10 egzemplarzy autorskich: środek – zadruk w czerni i bieli, papier offset 80 g;  okładka – miękka, w kolorze, drukowana na kartonie 250 g).
3. USŁUGI WYDAWNICZE: korekta, redakcja (w tym opieka redaktora), skład, prosty projekt okładki, nadanie numerów ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, sprzedaż utworu za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, ewentualna dystrybucja książki do księgarń stacjonarnych i internetowych (w zależności od zainteresowania dystrybutorów), promocja w serwisach partnerskich i mediach społecznościowych.
Każda zmiana w ww. pakiecie cenowym (np. z okładki miękkiej na twardą, dodatkowy wydruk stron kolorowych) wiąże się z ponowną wyceną wydania konkretnej publikacji.

 

V. Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres mailowy  wydawnictwo@exante.com.pl. Kontakt telefoniczny: + 48 606 168 165 (osoba kontaktowa: dr Klaudia Pujer). 

Proces wydawniczy:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do 3 tygodni).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania z Autorem i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie.
Etap 6. Wydawca: prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca:  ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem oraz okładki.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek.  Uruchomienie sprzedaży wersji elektronicznej i papierowej książki za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, ewentualne nawiązanie współpracy z dystrybutorami (w zależności od zainteresowania tytułem).

 

VI. Informacje szczegółowe, w tym wycena wydania

W celu uzyskania szczegółowych i bardziej precyzyjnych informacji na temat możliwości oraz warunków wydania konkretnego utworu (w tym wyceny) Autor powinien:

1. Przesłać  cały tekst do oceny w pliku .doc lub .docx (nie przyjmujemy fragmentów).
2. Wskazać objętości całej publikacja (liczba znaków ze spacjami) i oczekiwany czas realizacji. Elementy graficzne w tekście wpływają na finalną objętość utworu. Stosownych kalkulacji dokonuje Wydawca.
3. Doprecyzować  inne – z punktu widzenia Autora –  istotne informacje oraz okoliczności dotyczące propozycji wydawniczej.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout