Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.01.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej:
„Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.01.2018 r.

Planowany termin wydania monografii: luty/marzec 2018 r.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce” – 25 pkt, nabór artykułów

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 19.01.2018

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca)
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na luty/marzec 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi już monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia 5 pkt “Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.08.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.08.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: wrzesień 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia 5 pkt “Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.08.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.08.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: wrzesień 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia 25 pkt 1 WOLNE MIEJSCE “Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym – ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 15.05.2017

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym – ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca – 1 WOLNE MIEJSCE)
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na CZERWIEC 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi już monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Management & Entrepreneurship in a Time of Global Change” – 25 pkt

Zaproszenie do składania tekstów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 31.05.2017

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Management & Entrepreneurship in a Time of Global Change”.

Do tytułu przyjmujemy teksty wyłącznie w języku angielskim (po profesjonalnej korekcie językowej).

Język monografii: angielski.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwisko trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 1 100  zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na czerwiec/lipiec 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi już monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Problemy nauk ekonomicznych” – 5 pkt

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 30.06.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Problemy nauk ekonomicznych” (tom 2).

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 30.06.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: lipiec/sierpień 2017.

Przyjmujemy teksty z następujących dyscyplin naukowych:

 • ekonomia,
 • finanse,
 • nauki o zarządzaniu,
 • towaroznawstwo.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia „Psychologia i socjologia zarządzania. Wybrane problemy.” – nabór rozdziałów, 5 pkt

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.03.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Psychologia i socjologia zarządzania. Wybrane problemy.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.03.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: kwiecień 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Konferencja naukowa zarządzanie: sektor MŚP

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów oraz środowisko naukowe i biznesowe do udziału w  konferencji naukowej poświęconej problemowi przeżywalności przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

Rola przedsiębiorczości

konferencja naukowa zarządzaniePrzedsiębiorczość to sposób na rozwiązanie wielu ważnych problemów wiążących się  między innymi z:

 • bezrobociem,
 • poprawą warunków pracy i dochodów ludności,
 • przełamywaniem poczucia apatii, frustracji i bezsilności.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości myślą przewodnią konferencji

Uwarunkowania przedsiębiorczości stanowi konglomerat czynników, które dynamizują (stymulują) lub ograniczają (dystymulują) inicjatywę powstawania nowych podmiotów gospodarczych. To także działania ułatwiające lub utrudniające działalność operacyjną i inwestycyjną, w tym rozwój i doskonalenie przedsiębiorstw. Uwarunkowania mające charakter powszechny wpływają na działalność we wszystkich regionach. Ich źródło to obowiązujące prawo, a ich kształt wyznaczają przemiany polskiej gospodarki. Uwarunkowania lokalne wyznaczane są przez szereg czynników, do których zaliczyć należy: poziom rozwoju ekonomicznego regionu, dochody ludności, stan lokalnej infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), walory ekologiczne regionu, tradycje samo­rządności, aktywność społeczności lokalnych itp. Wyznaczają one szanse rozwoju bądź mogą stać się barierą rozwoju przedsiębiorczości (poprzez ograniczenie powstawania nowych firm, czy utrudnianie rozwoju istniejących już podmiotów).

Konferencja poświęcona jest problemowi rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z punktu widzenia trzech grup czynników: człowieka z jego cechami osobowości, postawami, kwalifikacjami i do­świadczeniem, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw.

Uwarunkowania zewnętrzne rozpatrywane będą tak w skali mikro, jak i makro. Nadesłane artykuły w tym zakresie  powinny zatem dotyczyć m.in. istniejących rozwiązań prawnych, polityki prywatyzacji i kredytowej, systemu podatkowego, otwartości społeczeństwa na zmiany, warunków ekonomicznych, stanu techniki, kultury narodowej.

Osoby zajmujące się zagadnieniem przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, a więc głównie analizujące czynniki mikroekonomiczne, powinny zgłaszać artykuły przedstawiające analizę czynników ilościowych i jakościowych mających korzystny i niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Wśród czynników ilościowych szczególne znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości mają: położenie, gęstość zaludnienia, potencjał rynkowy, stan infrastruktury, poziom płac, zasoby kapitału i inne. Do grupy czynników jakościowych  istotnych zalicza się m.in.: monokulturę gospodarczą, poziom wykształcenia ludzi, wzorce przedsiębiorczości, problemy socjalne, skłonność do planowania, postawy wobec przedsiębiorczości.

Bariery prowadzeni działalności gospodarczej w Polsce

W przeciągu ostatnich lat lista głównych trudności związanych z problemem działalności gospodarczej jest relatywnie stała, co wskazuje na problem niewystarczającego podejmowania inicjatyw rozwiązujących te ograniczenia. Zalicza się do nich przede wszystkim wysokie podatki i opłaty przewidziane prawem i skomplikowane procedury prawne. Destymulanty nieformalne to m.in. przestępczość, złodziejstwo, brak porządku, czy konflikt interesu z przedstawicielami administracji. Te ostatnie nie przyjmują wysokich wskazań w rankingach pod względem częstotliwości wyboru, ale są postrzegane jako dokuczliwe, a więc utrudniają prowadzenie i doskonalenie biznesu.

Problem przeżywalności przedsiębiorstw sektora MŚP ma charakter wielowymiarowy, który należy rozpatrywać na kilku wzajemnie przenikających się płaszczyznach. O rozwoju można mówić, gdy istnieje odpowiedni poziom potencjału motywacyjnego i energii życiowej przedsiębiorcy, zasobów finansowych i rzeczowych. Przedsiębiorstwo nie działa w próżni, a w konkretnym otoczeniu instytucji publicznych i administracyjnych, jak również klimacie społecznym. Ich wsparcie jest warunkiem koniecznym w rozpoczynaniu, prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu.

Zarządzanie zespołem pracowniczym

szkolenie kierowanie zespołem

Savoir vivre kierowania zespołem – szkolenie zarządzanie zespołem

Szef musi posiadać umiejętność budowania takiego zespołu, który umie ze sobą współpracować, jest wyposażony w użyteczne kwalifikacje i tworzą go kreatywni pracownicy. Zespól ludzi, którzy odczuwają silną przynależność organizacyjną. Nie wystarczy dać podwyżkę, by zwiększyć poświęcenie i zaangażowanie zatrudnionych. Równocześnie pieniądze niewiele zdziałają, gdy ludzie pracują z niechęcią. Gdy menedżer ma notorycznie zły humor, w zespole ciągle wybuchają kłótnie, nikt nikogo nie lubi i każdy ma przeświadczenie o niskiej wartości swojej pracy. Sytuacja w polskim biznesie bardzo się zmienia, wielu kierowników, jak również pracowników rzeczywiście chce się rozwijać. Chcą mieć poczucie, że realnie przyczyniają się do rozwoju i sukcesu firmy. Przeświadczenie, że robią coś ważnego i ciekawego.

Mądre przywództwo

Inteligentne kierowanie zespołem to ciężka i systematyczna praca. Kierowa­nie poprzez styl nakazowy, skostniałe nieelastyczne procedury przynoszą szkody przedsiębiorstwu, a przede wszystkim samym pracowni­kom. Nie będą się bowiem identyfikować z miejscem pracy, nie będą chcieli pracować na zespołowy sukces. Innymi słowy – nie będzie im się chciało chcieć zrobić coś więcej, niż przewidują to ich obowiązki. Kolejna kwestia, kierownik który narzuca swoje zdanie, a nie liczy się z opinią podwładnych, ich odczuciami i potrze­bami, nie będzie w stanie wypracować autorytetu u podwładnych. Nie przekona zespołu do swoich wizji. Nie pociągnie za sobą. Obowiązkiem dobrego szefa jest zbudowanie takiej atmosfery w pracy, że wszyscy – czując, że są zgranym zespołem – uczestniczą w ważnym zadaniu. Muszą czuć, że są partnerami zarządzającego, a nie – tylko i wyłącznie – jego pracownikami. Rodzi to ryzyko doznawania wrażenia bycia jedynie instrumentem, środkiem realizacji racji przełożonego. To duże zagrożenie dla  harmonijnego zarządzania zespołem. Zamiast więc stwierdzeń: „Proszę to natychmiast w ten sposób wykonać”, lepiej spytać: „Czy uważa pani, że można to zrobić w ten sposób?”, albo „może pan widzi daną kwestię inaczej?”.

Aktywne słuchanie

Dobry lider zespołu słucha ludzi i wyciąga z tych rozmów konstruktywne wnioski. Na początku dziennym są konsultacje pracownicze. Członkowie zespołu są faktycznie zaangażowani w proces decyzyjny. W ten sposób wypracowuje się w zatrudnionych  świadomość i satysfakcję, że również współdecydują o kierunkach konkretnych rozstrzygnięć. Zarządzający zespołem w ten sposób staje się kreatorem zespołowych działań.  Skutkiem tego, krystalizuje się filar poprawnej komunikacji w firmie. Informuje bowiem o celach przedsiębiorstwa, krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach i planach, a nie oznajmia, co postanowił. Oczywiście, niektóre decyzje podejmuje samodzielnie. Wyjaśnia jednak zespołowi dlaczego danym zagadnieniem zajmował się osobiście.

Atrybuty doskonałego menedżera

W obecnych realiach biznesowych kierownik zespołu musi być znakomitym menedżerem. Z jednej strony jest oparciem dla pracowników, z drugiej – autorytetem. Nie powinien się obawiać, że bardziej serdeczne kontakty, zburzą jego wizerunek jako szefa. Z tego też względu, powinien znać swój zespół i mieć z nim jak najczęstszy kontakt. Musi pojawiać się wśród pracowników i rozmawiać z nimi. Dyskutować na określone tematy. Taka postawa bardzo  integruje zespół. Co więcej, zarządzający zespołem to także jednostki pomysłowe, otwarte na nową wiedzę, ambitne, szanujące drugiego człowieka, dbające o doskonalenie zespołu pracowniczego. Wartościowy szef w swoim działaniu kieruje się cnotą sprawiedliwości. Sprawiedliwe jest to, co bazuje na obiektywnych przesłankach i jest jasno artykułowane. Każdy członek zespołu musi mieć ustalony zakres obowiązków i odpowiedzialności. Na bazie tych kryteriów realizowana jest rzetelna i systematyczna ocena pracownika.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout