Szkolenia marketingowe, kursy interpersonalne, warsztaty sprzedażowe – ich miejsce w strategii firmy

szkolenia marketingowe

Niejednorodna definicja szkoleń

Pojęcie szkolenia, czy kursu biznesowego o różnym profilu (marketingowym – szkolenia marketingowe, sprzedażowym – szkolenia sprzedażowe, ukierunkowanym na kompetencje miękkie – szkolenia interpersonalne) jest obecnie synonimem postępu, rozwoju i doskonalenia. Nie jest to tożsame z jednakowym, czy podobnym rozumieniem  tego terminu – pozornie oczywistego. Ze względu na fakt, że zjawisko szkoleń i szeroko rozumianego doskonalenia pracowników, poprzez ich udział w kursach, konferencjach i innych formach edukacyjnych stało się niemal po­wszechne, istnieją takie miejsca i takie osoby, które traktują udział w szkoleniu  o profilu marketingowym bądź interpersonalnym jako istotny komponent  współczesnego pejzażu nowoczesnej organizacji, firmy, czy placówki dla których kapitał ludzki to fundament sukcesu.

Polityka szkoleń w różnych firmach

Z perspektywy firm,  szkolenia stanowią jedną z wielu dostępnych form doskonalenia pracowników, w celu realizacji celów i zamierzeń firmy. W tym rozumieniu, np. szkolenia marketingowe postrzegane  są jako relewantny element strate­gii organizacji o profilu promocyjno-marketingowym, w zakresie realizacji fundamentalnych  celów, dla których instytucja funkcjonuje  i których realizacja umożliwia jej rozwój na rynku usług bądź produkcji. Podejście to jest tożsame zarówno dla tradycyjnych przedsiębiorstw  i firm prywatnych, ukierunkowanych na zwiększenie obrotów, zysku czy udziału w rynku, ale też dla organizacji nie nastawionych na zysk, ugrupowań samorządowych, stowarzyszeń dobroczynnych, społecznych i wielu innych, którym zależy na produkcji  lub świad­czeniu usług na odpowiednim poziomie jakościowym.

Zakorzenienie polityki szkoleniowej w strategii

O faktycznej obecności polityki szkoleniowej w strategii firmy można mówić wówczas, gdy w okoliczności urzeczywistnienia się sytuacji generującej nieoczekiwane koszty, wcześniej zaplanowane w budżecie wydatki na szkolenia nie będą zmniejszane. Gdy w sytuacji kryzysu firma mimo trudnych dla niej okoliczności finansowych wysyła pracowników na szkolenia, można mówić o trwałej obecności polityki szkoleń w organizacji i dostrzeganiu jej pozytywnych długofalowych rezultatów.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout