Szkolenia miękkie – metody i techniki

metody i techniki szkoleń miękkich

Metody szkoleniowe

Lustrem polityki szkoleniowej firmy projektującej i realizującej warsztaty, na przykład interpersonalne (tzw. szkolenia miękkie), jest między innymi dobór odpowiednich instrumentów przy pomocy których szkolenie rozwijające kompetencje miękkie jest realizowane, zatem metod i technik szkolenia. Gdy mowa o metodach szkoleń biznesowych dla osób indywidualnych i klientów firmowych, najczęściej uczestnikom szkoleń na myśl przychodzą wykłady (kojarzonymi głównie ze środowiskiem uczelnianym). Nowoczesne szkolenie nie może być w całości przeprowadzone przy wykorzystaniu typowego wykładu. Jeżeli ta metoda jest obecna na szkoleniu, to głównie w formie miniwykładów (mających charakter wprowadzający w część teoretyczną), wzbogaconych o przekaz audiowizualny. Poza wykładami,  nierzadko obecnie stoso­wane są warsztaty, ćwiczenia i treningi. W istocie, ostatnie ze wskazanych metod szkoleniowych cieszą się naj­większą popularnością i dysponują szerokim wachlarzem możliwych do zastosowania technik.

Techniki treningowe

Jednymi z popularniejszych technik trenin­gowych pozostają:

 1. treningi ukierunkowane na budowę zespołu pracowniczego (team building) i rozwoju międzygrupowego,
 2. treningi wrażliwości,
 3. treningi radzenia sobie ze stresem,
 4. treningi kształtowania własnej asertywności,
 5. treningi zarządzania czasem,
 6. treningi motywacji osiągnięć,
 7. treningi przez pracę.

Do innych powszechnych technik szkoleniowych za pośrednictwem których realizowane są szkolenia miękkie zalicza się:

 1. techniki relaksacyjne, komunikacyjne, integra­cyjne, wzbudzające kreatywność;
 2. techniki od­grywania ról, symulacyjne, modelowania zachowań;
 3. gry kierow­nicze.

Warunki doboru instrumentów szkoleniowych

Wybór konkretnej metody szkoleń w dużym stopniu wiąże się z tym, czy trening prowadzony jest  na stanowisku pracy, czy też poza codziennym miejscem realizacji obowiązków służbowych (wewnątrz przedsiębiorstwa – on the job bądź poza nim – off the job). Szkolenia wewnątrz firmy obejmują m.in. takie metody jak:

 1. pracę w grupach zadanio­wych,
 2. szkolenie pracowników przez pracowników,
 3. koła jakości,
 4. na­ukę otwartą i korespondencyjną,
 5. doskonalenie na stanowisku pracy,
 6. rotację menedżerów i
 7. relatywnie nową metodę w naszym kraju – patronat (mentoring).

Osobę mentora odznacza doświadczenie zawodowe. Dobrze, żeby nie był to bezpośredni przeło­żony, ale osoba funkcjonująca w hierarchii przedsiębiorstwa co najmniej dwa szczeble wyżej od pracownika. Mentoring to swoiste novum w Polsce, podlegające silnym przeobrażeniom i mocno podatne na trendy rozwojowe. Jednocześnie, to obiecująca forma doskonalenia zawodo­wego. Kierowany jest w pierwszej kolejności do uzdolnionych bądź  wdrażających się pracowników.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout