Self-publishing – koszty, proces wydawniczy, błędy początkujących wydawców… Szkolenie dla osób pragnących samodzielnie wydać książkę

Szkolenie stacjonarne: „Self-publishing. Samodzielne wydanie książki – etapy procesu wydawniczego, koszty i najczęściej popełniane błędy”

 

Sprawdź aktualne terminy

 

Cel spotkania

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom zainteresowanym samodzielnym wydaniem swojej książki w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) okoliczności i warunków, z jakimi będą musiały się zmierzyć, podejmując trud wydania napisanego przez siebie dzieła. W ramach 10 sesji zostaną omówione kwestie: formalne, podatkowe, techniczne, proceduralne, a przede wszystkim finansowe samodzielnego prowadzenia wydawnictwa i samopublikowania.

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych samodzielnym wydaniem książki lub pragnących rozpocząć działalność jako wydawca.

 

Prowadząca

Właścicielka Exante Wydawnictwo Naukowe – dr Klaudia Pujer. Redaktor i korektor. Praktyk z dużym doświadczeniem.

 

Agenda szkolenia (9 h zegarowych)

Sesja I. Self-publishing – wybór formy prawnej działalności wydawniczej i aspekty podatkowe

  1. Działalność wykonywana osobiście vs. jednoosobowa działalność gospodarcza.
  2. Inne formy prawne prowadzenia działalności wydawniczej.
  3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (ZUS).
  4. Podatki (w tym PIT i VAT).
  5. Wybrane dokumenty w działalności wydawniczej (deklaracje, oświadczenia, umowy).

Sesja II. ISBN i inne numery identyfikujące książkę / wydawcę na rynku.

Sesja III. Prace wydawnicze / proces wydawniczy

  1. Redakcja i edycja książki.
  2. Korekty książki (m.in. językowa, techniczna, statystyczna, redakcyjna, przed składem i po składzie, samodzielna vs. zlecona, najczęstsze błędy – case study).
  3. Skład książki (samodzielny vs. zlecony, najczęstsze błędy składu – case study).
  4. Opracowanie graficzne (narzędzia, samodzielne vs. zlecone).
  5. Recenzja książki i rekomendacje wydawnicze.

Sesja IV. Druk książki – pliki produkcyjne (m.in. wybór drukarni, parametry druku i zamówienia, wydruk próbny książki, druk na życzenie, odbiór i weryfikacja przesyłki / palety, zagospodarowanie nakładu, reklamacja egzemplarzy wadliwych).

Sesja V. Egzemplarze obowiązkowe (m.in. procedura rozliczenia, w tym terminy i kary, nadanie do bibliotek).

Sesja VI. Odpowiedzialność prawna autora książki i prawo autorskie.

Sesja VII. Promocja i dystrybucja książki.

Sesja VIII. Kalkulacje kosztów wydania książki – case study.

Sesja IX. Błędy popełniane na etapie samodzielnego wydania książki, w tym już po rozpoczęciu sprzedaży (etap dystrybucji).

Sesja X. Repartycja wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych (warunki i zasady uczestnictwa w podziale środków z opłat reprograficznych).

 

error: Content is protected !!