Szkolenie KSIĘGI HANDLOWE

O szkoleniu

Intensywny jednodniowy warsztat z zakresu samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych:
KSIĘGI HANDLOWE – PODSTAWY. UJĘCIE TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE”

Termin: 16 wrzesień 2017 r. Godz.: 9.00-17.00

Adresaci

Na szkolenie zapraszamy osoby, które pragną samodzielnie prowadzić księgi handlowe w miko i małych jednostkach gospodarczych.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu przedstawiane są przede wszystkim w ujęciu praktycznym – w oparciu o przykłady “z życia wzięte”, bazują na danych rzeczywistych. Każde z nich poprzedza wprowadzenie teoretyczne.

Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów.

Program

SESJA 1. Wprowadzenie (teoria + case study)

 • Zakładowy plan kont
 • Polityka rachunkowości
 • Konto księgowe – budowa, rodzaje, logika zapisu na kontach
 • Dokumenty i dowody księgowe – rodzaje, zasady wypełniania i dokumentowania operacji gospodarczych

SESJA 2. Otwieranie i prowadzenie ksiąg rachunkowych w nowej i już funkcjonującej jednostce gospodarczej (teoria + case study)

 • Podział ksiąg rachunkowych: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald, inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów)
 • Zasady otwierania ksiąg rachunkowych
 • Ewidencjonowanie oraz dokumentowanie operacji gospodarczych
 • Logika i zasady prowadzenie dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, przygotowanie zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów)

SESJA 3. Zamknięci ksiąg rachunkowych i ustalenie wyniku finansowego (teoria + case study)

 • Czynności wstępne – sprawdzające (prace przedbilansowe), w tym inwentaryzacja
 • Faktyczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Ustalenie wyniku finansowego

SESJA 4. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

Na szkoleniu mile widziany laptop z wgranym arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel (nie jest to wymóg obowiązkowy).

Opłata: 490 zł brutto

Prowadzący: doktor nauk ekonomiczny Klaudia Pujer

Rejestracja na szkolenie
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout