Zaproszenie na konferencję

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

„RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
– SZANSE, ZAGROŻENIA, WSPARCIE”.

Organizatorzy wydarzenia:
Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr „PO MOC”.

Miejsce konferencji:
Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

Data: 11 kwietnia 2018 r.

Dyskusje nad rodzinną pieczą zastępczą będą prowadzone podczas proponowanych sesji tematycznych.

Sesje tematyczne wydarzenia:

  1. Rodzina zastępcza w perspektywie XXI wieku
  2. Polityka społeczna wobec rodzicielstwa zastępczego
  3. Prawne i instytucjonalne perspektywy działań na rzecz dziecka, rodziny zastępczej oraz rodziny biologicznej
  4. Praca socjalna z rodziną zastępczą i pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej
  5. Rodzina zastępcza w przestrzeni zdrowia i choroby
  6. Profilaktyka społeczna- interdyscyplinarne działanie oraz wsparcie rodziny zastępczej i umieszczonego w niej dziecka

Skład Komitetu Naukowego konferencji:

dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

dr hab. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

dr hab. Dorota Moroń – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii

dr hab. Jadwiga Mazur prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Skład komitetu organizacyjnego:

dr Marzena Kordaczuk-Wąs – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska– Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

mgr inż. Małgorzata Sawicka – Prezes Fundacji „Przystanek Rodzina”

Martyna Płowuszyńska – Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr
„PO MOC”

Natalia Stefanowicz – Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr
„PO MOC”

PUBLIKACJA

Druk artykułu w monografii naukowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zgłaszanie udziału w konferencji dla niebędących przedstawicielami nauki (rodziny zastępcze, przedstawiciele sądów i inne osoby zainteresowane tematem konferencji):

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny online do dnia 31 marca 2018 r.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-GlULPxhO1XcCqAnka0B3enQJ7dXz-HGMEz7gu9ZIU92jQ/viewform?c=0&w=1

Zgłaszanie udziału w konferencji dla przedstawicieli nauki:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz, dostępny w załączniku. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl do 31 marca 2018 r.

Więcej szczegółów w załączonym plakacie: https://drive.google.com/file/d/1_UcwQ4o7NIDDP4F205k2aUjJB44wiz8q/view?usp=sharing

Serdecznie zapraszam

dr Klaudia Pujer

Monografia “Pomoc społeczna i praca socjalna. Doświadczenia. Uwarunkowania. Wyzwania” – 5 pkt, nabór tekstów

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 6.11.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Pomoc społeczna i praca socjalna. Doświadczenia. Uwarunkowania. Wyzwania”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 6.11.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: listopad/grudzień 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout