Nabór artykułów do monografii naukowych 25.09, 14.10, 31.10.2016

Zaproszenie do składania artykułów

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do składania artykułów, do recenzowanych monografii naukowych. Artykuły do poszczególnych tytułów przyjmujemy do: 25.09.2016, 14.10.2016 i 31.10.2016.
Za udział w monografii przysługuje 5 pkt

Do 31 października 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

  1. Problemy opieki, wychowania i terapii
  2. Przemoc i agresja w Polsce. Diagnoza – Uwarunkowania – Prewencja. 
  3. Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe

PRAWO, ADMINISTRACJA, UBEZPIECZENIA

  1. Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń

DIETETYKA I KOSMETOLOGIA

  1. Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
  2. Kosmetologia i medycyna estetyczna

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego

Planowany termin wydania monografii: listopad 2016.

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Zapraszamy do udziału w publikacjach.

Nabór artykułów do monografii naukowych (30.07.2016)

Zaproszenie do składania artykułów

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do składania artykułów, do recenzowanych monografii naukowych. Artykuły  przyjmujemy do 30 lipca 2016 r. Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Tytuły monografii, do których trwa aktualny nabór:

W zakresie zarządzania, ekonomii, finansów i administracji

Logistyka w działalności przedsiębiorstw
Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia
Samorząd terytorialny w Polsce. Organizacja, funkcjonowanie i kierunku rozwoju.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu

W obszarze socjologii, pedagogiki i psychologii

Rodzina wobec zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych
Szkoła środowiskiem wychowawczym – kierunki przemian
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Etiologia – Przebieg – Profilaktyka.
Przemoc i agresja w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Przyczyny – Przebieg – Profilaktyka.

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda zawiera odrębny nr ISBN.

Planowane wydania: przełom sierpnia i września 2016 r.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout