Nabór tekstów do monografii naukowych (do 31 lipca 2022 roku)

Zaproszenie do nadsyłania prac w ramach naboru rozdziałów do 31 lipca 2022 roku

 

Do 31 lipca 2022 r. przyjmujemy prace zarówno początkujących, jak i doświadczonych badaczy do trzech monografii naukowych.

Podtytuły monografii naukowych zostaną doprecyzowane po zakończeniu naboru prac.

Publikacje wydamy do 30 września 2022 roku.

Za opublikowanie rozdziału w monografii naukowej wydanej przez Exante przysługuje 20 punktów MEiN.

Przyjmujemy prace zredagowane w języku polskim o objętości maksymalnie do 25 tys. znaków ze spacjami (wartość ta dotyczy wszystkich znaków użytych w tekście, a więc uwzględnia również przypisy i bibliografię).

Opracowania należy złożyć zgodnie z obowiązującym w przypadku ww. monografii naukowych standardem edycyjnym, który można pobrać TU.

Każdy zgłoszony artykuł zostanie poddany recenzji naukowej, a jej wyniki – zgodnie z obowiązującą procedurą i polityką wydawniczą – udostępnimy autorowi pracy.

W ramach procesu wydawniczego gwarantujemy solidne opracowanie redakcyjne i 4-krotną korektę językową tekstu.

Monografie zostaną wydane w formie elektronicznej.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia ww. wydawnictw.

error: Content is protected !!