Monografia “Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej” – 25 pkt, nabór artykułów

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 15.09.2017

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca)
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na październik 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi już monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Nabór tekstów do monografii “Marketing i reklama. Wybrane problemy.”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 28.02.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Marketing i reklama. Wybrane problemy.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 28.02.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: marzec 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Szkolenia z badań marketingowych

Uwarunkowania, szanse i ograniczenia badań marketingowych online

Realizacja badań marketingowych przy wykorzystaniu Internetu wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Sprowadza się to w pierwszej kolejności do utworzenia w firmie  systemu informacji marketingowej (SIM). Nierzadko zbudowanie takiego zaplecza jest zbyt wielkim wyzwaniem, stąd wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie jego budowy wyspecjalizowanej w takich usługach firmie badawczej. Kluczowym warunkiem prowadzenia badań online jest dysponowanie bazą adresów internetowych potencjal­nych opiniodawców, która pozwala na dokonanie naboru zgodnie z przyjętymi kryteriami badania. Wyspecjalizowanymi bazami  dysponują agencje badań marketin­gowych. Adresy agencji badawczych prowadzących badania za pośrednictwem Internetu znaleźć można, między innymi na stronach:

 1. www.bluebook.org oraz
 2. www.greenbook.org.

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących  możliwości wykorzystania Internetu w zaspokojeniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa można uzyskać biorąc udział w szkoleniach marketingowych. Program szkolenia z badań marketingowych coraz częściej, poza tradycyjnymi metodami prowadzenia badań marketingowych, uwzględnia rozwiązania nowoczesne, a więc przede wszystkim te oferowane przez nowe media.

Obecnie w zakresie realizacji badań marketingowych widoczny jest trend wykorzystania kom­binowanych metod ich prowadzenia. Wyniki pozyskane przy wykorzystaniu jednej techniki badawczej często są niewystarczające. Stąd, na przykład w sytuacji prowadzenia badań ankietowych przy wykorzystaniu Internetu zazwyczaj uzupełnia się je równoczesnym prowadzeniem badań z wykorzystaniem poczty. Do niewątpliwych zalet badań ankietowych prowadzonych online zaliczyć należy:

 1. szybki zwrot wypełnionych kwestionariuszy,
 2. niższy koszt realizacji badania,
 3. wygodę dla ankietowanego,
 4. anonimowość opiniodawcy,
 5. brak wpływu ankietera,
 6. sposobność wyposażenia kwestionariusza w elementy audiowizualne (co zwiększa atrakcyjność samego badania),
 7. w większości przypadków zadowalająca dostępność geograficzna badanych.

Trzeba również podkreślić, że nie zawsze pozyskane drogą online wyniki badań są reprezentatywne.  W Polsce luka technologiczna jest jeszcze dość duża. Przyczyn niemożności generalizowania wyników badań na całą grupę może być niska penetracja użytkowników Internetu. Ogranicza to możliwość ekstrapolacji pozyskanych wyników na populację generalną (tzw. błąd pokrycia  – coverage error).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout