Nabór artykułów do monografii naukowej „Inżynieria materiałowa. Wybrane zagadnienia.”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 15.12.2016 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Inżynieria materiałowa. Wybrane zagadnienia.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 15.12.2016 r.

Planowany termin wydania monografii: styczeń 2017.

Obszary tematyczne monografii naukowej

Przyjmujemy artykuły dotyczące m.in.

 • własności materiałów inżynierskich,
 • procesów wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów,
 • metod doboru materiałów do różnych zastosowań łącznie z oceną ich właściwości,
 • nowoczesnych technologii wytwarzania dotyczących  procesów technologicznych
 • technik informatycznych mających zastosowania  w inżynierii materiałowej,
 • aparatu matematycznego wykorzystywanego do  opisu i modelowania podstawowych zjawisk i procesów fizycznych wiążących się z inżynierią materiałową.

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Nabór artykułów do monografii naukowej “Budownictwo i Inżynieria Środowiska . Wybrane problemy teorii i praktyki.”

konferencje Katowice

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 30.11.2016 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Wybrane problemy teorii i praktyki.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 30 listopada 2016 r.

Planowany termin wydania monografii: grudzień 2016.

Obszary tematyczne monografii naukowej

Przyjmujemy artykuły dotyczące m.in.

 • Rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych
 • Akustyki i wibroakustyki stosowanej w budownictwie
 • Wpływów środowiskowych, sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle i ludzi
 • Inżynierii wiatrowej
 • Interakcji budowla-podłoże
 • Ochrony budowli przed wpływami środowiskowymi
 • Tłumienia drgań mechanicznych i akustycznych
 • Nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych
 • Komfortu ludzi i wiboekologii w budownictwie
 • Projektowania budowli specjalnych przy uwzględnieniu wpływów środowiskowych
 • Fundamentowania
 • Badania budowli i konstrukcji przy wpływach środowiskowych

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Recenzja monografii naukowej „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa”

Monografia naukowa. Seria: Budownictwo

W lutym 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 1,5 miesiąca od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie również wydana drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzentem publikacji był dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (Politechnika Gdańska). Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzenta.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej.

Przedmiotem recenzji jest monografia pt. “Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” o szacunkowej objętości 9,18 arkuszy wydawniczych.

Praca podzielona jest na trzy odrębne tematycznie części:

część I: wybrane techniczne i użytkowe  rozwiązania budowlane,

część II: efektywność materiałów budowlanych,

część III: budownictwo zrównoważone i przemysłowe.

Każda z części monografii zawiera 4 rozdziały o spójnej treści.

Na podstawie analizy treści przedłożonej do recenzji pracy stwierdza się, że w odczuciu Recenzenta celem zamieszczonych w pracy materiałów jest przedstawienia aktualnych problemów technicznych budownictwa, rozważanych w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym, jak również ekonomiczno-gospodarczym i ekologicznym.
Zastosowane podejście sprawie, że przedmiotowa monografia ma charakter wielowątkowy, co umożliwia jej interdyscyplinarne wykorzystanie zainteresowanym czytelnikom do dalszych prac, zarówno o charakterze inżynierskim, jak również naukowo-badawczym (…).

KONKLUZJA RECENZJI

(…) Prezentowane wyniki badań są w większości autorstwa pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukowo-badawczą i stanowią jedynie fragment szerszego programu badań, i tym samym nie należy ich traktować jako podsumowania prac wieloletnich.

W odczuciu Recenzenta stwierdzenie niedoskonałości programu badań na jego wczesnym etapie oraz ich wyeliminowanie lub istotne ograniczenie zazwyczaj wpływa korzystnie na ostateczną wartość uzyskanych wyników.  

Reasumując Recenzent w pełni popiera działania zmierzające do publikacji przedłożonej do oceny monografii.

Pobierz monografię

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout