Monografia “Bieganie. Teoria a praktyka”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 28.02.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej: Bieganie. Teoria a praktyka”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Szkolenie publikowanie naukowe

Ścieżki publikowania

Efektywne publikowanie naukowe możliwe jest wtedy, gdy autor posiada odpowiednią wiedzę formalną i nieformalną pozwalającą mu na przygotowanie dobrej publikacji naukowej. Dobra publikacja naukowa, to nie tylko artykuł pozytywnie oceniony bez recenzentów. Jest to bez wątpienia sukces autora, ale o tym, czy publikacja jest dobra decydują jeszcze inne kwestie. Zasadnicza to pozycja źródła w danym rankingu, z reguły czasopisma. A więc prestiż. To gdzie publikujemy ma niewątpliwie znaczenie kluczowe.

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi najczęściej publikują w czasopismach, w szczególnością na początku swojej kariery naukowo-badawczej. Najpierw w czasopismach krajowych, dalej niekiedy decydują się na publikowanie w czasopismach zagranicznych, następnie na udział w monografii lub autorstwo monografii. Tak w znakomitej większości przypadków wygląda ścieżka publikowania. Niektórych satysfakcjonują wyłącznie publikowanie w czasopismach krajowych. Ma to miejsc w szczególności, w przypadku doktorantów, którzy pragną otworzyć przewód doktorski. W sytuacji kontynuowania kariery naukowej na uczelni wskazane jest jednak publikowanie w czasopismach zagranicznych, czy udział w monografiach. Naukowiec bowiem poza swoimi codziennymi obowiązkami jest zobowiązany do pisania o swojej pracy, czyli publikowania jej wyników.

Popularyzacja wyników badań

Hierarchia czasopism ustalana jest na podstawie wskaźników cytowalności. Dużą rolę  odgrywają tutaj bazy Thomson Reuters. Wskaźniki te warunkują z jednej strony procedury redakcyjne (im lepsze czasopismo, tym większe obostrzenia dotyczące kryteriów formalnych i merytorycznych zgłaszanych publikacji), a z drugiej pozwalają autorom ukierunkowanym na popularyzację swoich wyników badań (niekiedy pionierskich), na wybór najlepszego źródła do upowszechnienia tych wyników.

Cel publikacji naukowych z punktu widzenia strony popytowej

Publikacje naukowe odznaczają się swoistą strukturą i językiem. Raczej nie czyta się ich od pierwszej do ostatniej strony jak powieści. Czytelnik poszukując interesujących go informacji w pierwszej kolejności artykuł przegląda. Kolejno chce znaleźć konkretne zagadnienia i  dane w miejscu w którym ich oczekuje i, w którym powinny się one znaleźć. Stąd tak duży nacisk kładzie się na logiczność wywodu w artykułach. Artykuł chaotyczny nie zostanie dopuszczony do recenzji, a nawet jeżeli zostanie przekazany recenzentom może nie przejść pozytywnie etapu weryfikacji. Autor przygotowując artykuł musi cały czas myśleć o czytelniku, a więc pisać tak, aby artykuł z jednej strony spełniał kryteria formalne, a z drugiej był zorganizowany i użyteczny. Nawet wyniki badań pionierskich opisane w sposób nieczytelny, nie zostaną docenione.

Szkolenie publikowanie naukowe

Proces publikowania jest relatywnie łatwy, o ile autor wie jak przygotować tekst. Umiejętność opracowywania publikacji naukowych wzrasta wraz z ilością przygotowanych artykułów. Człowiek uczy się na własnym doświadczeniu i błędach. Niekiedy autor składając swój pierwszy artykuł do redakcji czasopisma ponosi porażkę. Negatywne recenzje potrafią skutecznie osłabić entuzjazm i optymizm, jak również zakwestionować celowość podejmowanych inicjatyw. Ryzyko odrzucenia artykułu skutecznie zmniejsza odpowiednia wiedza wejściowa, którą można pozyskać właściwie przygotowując się do procesu publikowania na drodze samokształcenia (np. przeglądanie artykułów naukowych; zapoznawanie się z recenzjami, czy literaturą fachową na temat publikowania naukowego), bądź poprzez udział w szkoleniu z zakresu publikowania naukowego.

Jeżeli pragniesz nabyć fundamentalną wiedzę, która ułatwi Ci proces publikowania naukowego  – w szczególności na początku pracy naukowej – to nasze szkolenie publikowanie naukowe jest dla Ciebie odpowiednie. Kierujemy je przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych (w szczególności dopiero rozpoczynających pracę naukową), pracowników wydawnictw (redaktorów i bibliotekarzy). Program szkolenia uwzględnia wszystkie etapy związane z publikowaniem naukowym, od konceptualizacji tematu i selekcji źródeł, aż po wysłanie artykułu do redakcji i udzielenie odpowiedzi na recenzję. Dodatkowo konferencja szkoleniowa jest odpowiednia zarówno dla studentów kierunków humanistycznych, przyrodniczych, czy technicznych mimo, że standardy publikowania są nieco inne w każdej z tych grup nauk. Warsztat realizowany jest w trybie dwudniowym i składa się w dwóch części:

  • wykładowej (bazującej przede wszystkim na case study) i
  • warsztatowej.

Warsztat to trening kreatywny przygotowania artykułu naukowego. Udział w warsztatach pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: warsztatu pisarskiego; publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych, monografiach i recenzji.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout