25 punktów za monografię naukową

Punktacja monografii naukowych autorskich i współautorskich

Exante Wydawnictwo Naukowe proponuje Państwu udział w projektach międzyuczelnianych w formie monografii naukowych autorskich i współautorskich. Za wydanie monografii naukowej (w wersji książkowej – tradycyjnej lub elektronicznej) przysługuje 25 punków. Punkty uzyskuje afiliowana jednostka. Z kolei Autor (w przypadku monografii autorskich) lub Współautor (w przypadku monografii współautorskich) uwzględnia w dorobku 25 punktów za wydanie monografii naukowej. Wydawane monografie spełniają kryteria stawiane monografiom w aktualnym rozporządzeniu MNiSW, tym samym wyczerpują cechy obowiązującej definicji monografii.

Warunki uzyskania 25 punktów za monografię naukową

Monografie naukowe autorskie

Monografia naukowa autorska to publikacja naukowa opracowana w całości przez jedną osobą. Minimalna objętość tekstu, na podstawie którego ma powstać monografia, wynosi 6 arkuszy wydawniczych (czyli 240 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne). Często Autorzy stawiają pytanie dotyczące liczby stron składających się na 6 arkuszy wydawniczych. Obliczając objętość tekstu radzimy sugerować się liczbą znaków ze spacjami, a nie liczbą stron. Bywają opracowania zawierające wiele elementów graficznych, a te również wliczają się do objętości publikacji. Zachęcamy do przesłania tekstu celem doprecyzowania informacji na temat objętości tekstu.

Monografie naukowe współautorskie

25 punktów za wydanie monografii przysługuje również, gdy maksymalnie 3 osoby wydają monografię współautorską. Każda z nich powinna reprezentować inną jednostkę naukową (wówczas korzyść dla afiliowanych jednostek naukowych jest największa). W tym przypadku każdy z Autorów w dorobku naukowym uwzględnia wydanie monografii naukowej (jako Współautor), a reprezentowana jednostka uzyskuje 25 punktów. Exante Wydanwictwo Naukowe prowadzi nabór ciągły do monografii współautorskich (szczegóły w Planie Wydawniczym). Pozostajemy również otwarci na zgłoszenia tytułów ze strony zorganizowanych Zespołów Autorskich.

Recenzja – obiektywna i rzetelna

Gwarantujemy Państwu rzetelną i obiektywną recenzję naukową przesłanego tekstu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Wydawniczej. Recenzję główną przygotowują osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego. Doktor może przygotować recenzję naukową uzupełniającą. Czas oczekiwania na wyniki recenzji wynosi od 7 do 30 dni. Opłatę za wydanie Autor ponosi po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Miejsce monografii autorskiej/współautorskiej w dorobku naukowym

Niewątpliwie monografie naukowe stanowią ważny element w dorobku naukowym Autora. Różnicują go i pozwalają na prezentację treści znacznie wykraczających poza ramy relatywnie krótkich artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych. Opublikowanie monografii naukowej to również potwierdzenie samodzielności badawczej i przejaw dojrzałości naukowej (choć oczywiście nie jej jedyny i ostateczny wyznacznik). Wydana monografia często również istotnie powiększa zakres punktów, które w różnych celach przyznaje się Autorom (np. wniosek o stypendium, granty, ocena okresowa pracownika naukowego czy doktoranta).

Autorzy monografii naukowej

Materiał na monografię naukową może stanowić na przykład praca licencjacka, magisterska, doktorska, treści przygotowane z myślą o wydaniu książki. Publikują studenci, doktoranci, pracownicy naukowi. Młodzi badacze, ale też osoby posiadające już znaczny dorobek naukowo-badawczy. Wydanie monografii naukowej dla każdego z nich jest środkiem do osiągnięcia innego celu. W wielu przypadkach inny jest również poziom dojrzałości naukowej prezentowanych w monografii naukowej treści, choć nie jest to regułą. Zapytania do Wydawnictwa nierzadko przychodzą od bardzo młodych ludzi, których prace promocyjne wyróżniono, a mimo to macierzyste jednostki nie zdecydowały się na wydanie publikacji. Osoby te pragną wydać swoje prace samodzielnie, mając świadomość konieczności popularyzacji na rynku i w środowisku naukowym wysoko ocenionej pracy naukowej.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout