Skup książek naukowych, popularnonaukowych i specjalistycznych. Preferujemy wydania po 2000 r.  

 

Do wyceny przyjmujemy księgozbiory składające się z co najmniej 10 książek. Brak górnego limitu.

Skupujemy książki w stanie dobrym, który w naszym rozumieniu oznacza:

  • wszystkie strony zintegrowane z grzbietem;
  • strony całe (dopuszczamy delikatnie zabrudzone marginesy i podkreślenia ołówkiem, ewentualnie długopisem na pojedynczych stronach poza tekstem głównym);
  • okładka powinna być kompletna, dopuszczamy delikatne uszkodzenia (np. przetarcia, plamy).

 

Poglądowy cennik skupu książek

Książki każdorazowo wyceniamy na podstawie przesłanego wykazu/zdjęć książek. Możemy Państwu zaproponować cenę wyższą lub niższą od tej wskazanej poniżej:

  • rok wydania: do 1999 – 1-1,50 zł/egzemplarz,
  • rok wydania: od 2000 do 2005 – 2,00 zł/egzemplarz,
  • rok wydania: od 2006  do 2010 – 2,50 zł/egzemplarz,
  • rok wydania: od 2011 do 2015 – 3,00 zł/egzemplarz,
  • rok wydania: od 2016 – 3,50 zł/egzemplarz.

 

Wycena książek

a) Na podstawie listy

Preferujemy przygotowanie wykazu książek wg wzoru:

Numer pozycji, nazwisko, tytuł, rok wydania [ewentualna uwaga do stanu książki, gdy książka posiada wady, np. uszkodzoną okładkę; brak takiej notatki wskazuje, że książka jest w stanie co najmniej dobrym]. Do wykazu powinny być dołączone czytelne zdjęcia książek ułożonych w stos (widoczne grzbiety).

b) Na podstawie zdjęć

Istnieje możliwość uzyskania wyceny na podstawie wyłącznie czytelnych zdjęć książek. Należy je ułożyć w stos (widoczne grzbiety z tytułem książki). Zdjęcia należy pogrupować wg roku wydania (grupa 0: do 1999, grupa 1: 2000-2005, grupa 2: 2006-2010, grupa 3: 2011-2015, grupa 4: od 2016).

Listę książek/zdjęcia należy przesłać na adres: wydawnictwo@exante.com.pl

Wycena z informacją potwierdzającą gotowość zakupu całego księgozbioru lub wybranych pozycji będzie gotowa do 2 dni roboczych w przypadku księgozbiorów do 100 pozycji i do 7 dni roboczych w przypadku księgozbiorów powyżej 100 pozycji.

 

Odbiór i rozliczenie

Odbiór osobisty książek od Sprzedającego – Wrocław i okolice (minimum 10 pozycji). Płatność gotówką lub przelewem. Wymagamy podpisania umowy kupna-sprzedaży  (w przypadku firm wystawienia faktury).

W pozostałych przypadkach Sprzedający wysyła książki pocztą/kurierem z opcją płatności i sprawdzenia zawartości przy odbiorze. Pokrywamy koszt przesyłki. Przed wysyłką wymagamy podpisania umowy kupna-sprzedaży (w przypadku firm wystawienia faktury), co zabezpiecza Strony transakcji.

error: Content is protected !!