Autor: dr Elżbieta Stolarska-Szeląg

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 272

ISBN: 978-83-66187-91-7 (PDF)

Format: PDF/oprawa miękka

Miejsce wydania: Polska

Język publikacji: język polski

  • Data wydania:
  • Recenzent: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
  • Nazwa Wydawcy: Exante Wydawnictwo Naukowe

Z recenzji naukowej
„Monografia […] prezentuje wysoki poziom merytoryczny, bazuje na obszernej literaturze przedmiotu oraz badaniach własnych. Tematykę, w której ulokowane jest niniejsze opracowanie, jednoznacznie uważam za interesującą i aktualną. Rozważania na temat zwinności organizacyjnej są w ostatnich latach rozbudowane i wielowątkowe, ale w mojej ocenie nie jest to temat mocno eksploatowany w stosunku do przedsiębiorstw usługowych działających na rynku najmu. W szczególności, gdy dostrzega się lukę teoretyczną, która wynika z niepełnego rozpoznania podstaw koncepcji i modelu zwinnego zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonalnych i na wszystkich poziomach zarządzania. […] Monografia jest jedną z niewielu o proponowanej tematyce na rynku polskim. Stanowić może podstawę zarówno teoretyczną, jaki i praktyczną dla osób poszukujących pogłębionej wiedzy dotyczącej zwinnego zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w zmiennym otoczeniu […].
[…] Monografia porządkuje dorobek publikacyjny i badawczy, dostarczając materiału uwzględniającego różne wątki aplikacyjne – i tym samym stanowiąc cenne źródło informacji o zwinności organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi. Z praktycznego punktu widzenia książka dostarcza wielu sugestii i rozwiązań, które mogą być wykorzystane przez praktykę gospodarczą […]”.

dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Zobacz książkę

error: Treść jest chroniona.