Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie 5-15 pkt za autorstwo rozdziału w monografii (nowe warunki)

monografie naukoweUdział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)

Warunki udziału w projekcie (monografii wieloautorskiej 5-15 pkt):

  1. Monografia posiada redaktora naukowego
  2. Autorstwo rozdziałów wyodrębnione
  3. W ramach danego tytułu, każdy Autor może opublikować maksymalnie 3 rozdziały po co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami): 1 rozdział – 5 pkt, 2 rozdziały – 10 pkt, 3 rozdziały – 15 pkt

Wymagana objętość rozdziału: minimum 0,5  arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, maksymalnie w ramach standardowej opłaty jeden rozdział może liczyć 25  tys. znaków). Artykuły obszerniejsze kalkulowane są wg proporcji.

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Wynika to z faktu, że aktualne rozporządzenie  definiuje monografię m.in. przez liczbę arkuszy wydawniczych, a nie autorskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

KOSZT PUBLIKACJI ROZDZIAŁU

1 rozdział (0,5 arkusza wydawniczego- 5 pkt) 240 zł netto (+23% VAT),

2 rozdziały (2 x 0,5 arkusza wydawniczego – 10 pkt) 480 zł netto (+23% VAT),

3 rozdziały (3 x 0,5 arkusza wydawniczego – 15 pkt) 720 zł netto (+23% VAT).

Artykuły współautorskie: do 5 Autorów obowiązuje jedna opłata. 

W cenie: recenzje, skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. Autorzy otrzymuję egzemplarz autorski w formie elektronicznej i tradycyjnej (książka drukowana).  

KAŻDY ZGŁOSZONY ARTYKUŁ PODLEGA RECENZJI NAUKOWEJ. Główni recenzenci monografii to osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

O udziale w dany projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (rejestracja, dostarczenie rozdziału), podpisanie umowy wydawniczej oraz wpłata. Umowę przesyłamy drogą mailową po rejestracji udziału w wybranym projekcie i uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Pliki do pobrania:

Wytyczne edycyjne

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2


[NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ]

AKTUALNY NABÓR ARTYKUŁÓW

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 4)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]


 

31.01.2018

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

240 zł + 23% VAT

luty/marzec 2018

nabór zamknięty/recenzja

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 2)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.01.2018

NAUKI SPOŁECZNE, NAUKI HUMANISTYCZNE

240 zł + 23% VAT

luty/marzec 2018

nabór zamknięty/recenzja

Problemy nauk prawnych (tom 5)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.01.2018

NAUKI PRAWNE, DYSCYPLINY: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

240 zł + 23% VAT

luty/marzec 2018

nabór zamknięty/recenzja

Fizjoterapia. Teoria i praktyka

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

19.02.2018

240 zł + 23% VAT

marzec/kwiecień 2018

trwa nabór

Innowacje w teorii i praktyce

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

19.02.2018

240 zł + 23% VAT

marzec/kwiecień 2018

trwa nabór

Bieganie. Teoria a praktyka

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

28.02.2018

240 zł + 23% VAT

marzec/kwiecień 2018

trwa nabór

Media społecznościowe w zarządzaniu

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

12.03.2018

240 zł + 23% VAT

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Kultura masowa. Rozwój. Specyfika. Przejawy. Wyzwania.

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

12.03.2018

240 zł + 23% VAT

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 5)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

28.03.2018

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

240 zł + 23% VAT

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 3)

28.03.2018

NAUKI SPOŁECZNE, NAUKI HUMANISTYCZNE

240 zł + 23% VAT

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Problemy nauk prawnych
(tom 6)

28.03.2018

NAUKI PRAWNE, DYSCYPLINY: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

240 zł + 23% VAT

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Stres w życiu codziennym. Profilaktyka. Przejawy. Rola. Terapia

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

16.04.2018

240 zł + 23% VAT

maj/czerwiec 2018

trwa nabór

Problemy więziennictwa w Polsce i na świecie. Doświadczenia. Wyzwania. Dobre praktyki penitencjarne

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

16.04.2018

240 zł + 23% VAT

maj/czerwiec 2018

trwa nabór

Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku - szanse, zagrożenia, wsparcie [wersja robocza tytułu]

26.04.2018

Publikacja powiązana z ogólnopolską konferencją naukową. Szczegóły naboru tekstów i rejestracji na wydarzenie TU.
Teksty do druku proszę wysyłać na adres mailowy wskazany w powyższym linku (do Pani dr Moniki Wiktorowicz-Sosnowskiej).
Wydawca publikacji: Exante.

290 zł (w tym 23% VAT)

maj/czerwiec 2018

trwa nabór

LISTA NASZYCH MONOGRAFII: Monografie wydane

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz monografię

Liczba egzemplarzy drukowanych

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Artykuł

Dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym w zakresie związanym z ewentualną publikacją zgłoszonego artykułu (procesem wydawniczym - informacja na temat etapów procesu wydawniczego dostępna jest w "Polityce wydawniczej"). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia i recenzji artykułu.

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika