Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie 5-15 pkt za autorstwo rozdziału w monografii (nowe warunki)

monografie naukoweUdział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)

Warunki udziału w projekcie (monografii wieloautorskiej 5-15 pkt):

  1. Monografia posiada redaktora naukowego
  2. Autorstwo rozdziałów wyodrębnione
  3. W ramach danego tytułu, każdy Autor może opublikować maksymalnie 3 rozdziały po co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami): 1 rozdział – 5 pkt, 2 rozdziały – 10 pkt, 3 rozdziały – 15 pkt

Wymagana objętość rozdziału: minimum 0,5  arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, maksymalnie w ramach standardowej opłaty jeden rozdział może liczyć 25  tys. znaków). Artykuły obszerniejsze kalkulowane są wg proporcji.

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Wynika to z faktu, że aktualne rozporządzenie  definiuje monografię m.in. przez liczbę arkuszy wydawniczych, a nie autorskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

KOSZT PUBLIKACJI ROZDZIAŁU

1 rozdział (0,5 arkusza wydawniczego- 5 pkt) 240 zł  (+ VAT),

2 rozdziały (2 x 0,5 arkusza wydawniczego – 10 pkt) 480 zł (+ VAT),

3 rozdziały (3 x 0,5 arkusza wydawniczego – 15 pkt) 720 zł (+ VAT).

Artykuły współautorskie: do 5 Autorów obowiązuje jedna opłata. 

W cenie: recenzje, skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł brutto.

KAŻDY ZGŁOSZONY ARTYKUŁ PODLEGA RECENZJI NAUKOWEJ. Główni recenzenci monografii to osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

O udziale w dany projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (rejestracja, dostarczenie rozdziału), podpisanie umowy wydawniczej oraz wpłata. Umowę przesyłamy drogą mailową po rejestracji udziału w wybranym projekcie i uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Pliki do pobrania:

Wytyczne edycyjne

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2


[NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ]

AKTUALNY NABÓR ARTYKUŁÓW

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 7) [POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

28.09.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 6)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk prawnych (tom 9)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 8)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

13.11.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 7)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

21.12.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk prawnych (tom 10)

21.12.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 9)

21.12.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk inżynieryjno-technicznych (tom 1)

31.01.2019

architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacyjna; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

Problemy nauk ścisłych i przyrodniczych (tom 1)

31.01.2019

astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

LISTA NASZYCH MONOGRAFII: Monografie wydane

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

*
*
*
*
*
*
*
*
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout