Nabór rozdziałów: monografie naukowe 25 pkt za autorstwo rozdziału w monografii

Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)

AKTUALNY PLAN WYDAWNICZY

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

ZAREJESTROWANI AUTORZY

SPIS TREŚCI [ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA]

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Manipulacja. Teoria i badania

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

22.03.2018


1. mgr, Warszawa
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Schizofrenia. Teoria i badania

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

22.03.2018


1. wolne
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Kompetencje w pracy menedżera przedsiębiorstwa krajowego i międzynarodowego

22.03.2018


1. mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

/kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Kształtowanie wizerunku współczesnej organizacji

22.03.2018


1. wolne
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Oblicza depresji. Teoria i badania

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

22.03.2018


1. wolne
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 1]

22.03.2018


1. dr, WSB, Gdańsk
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 1]

22.03.2018


1. wolne
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

kwiecień/maj 2018

trwa nabór

Przemoc wobec kobiet w środowisku rodzinnym i zawodowym

[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 1]

09.04.2018


1. wolne
2. wolne
3. wolne

Pobierz spis treści

maj/czerwiec 2018

trwa nabór

Istnieje możliwość zaproponowania własnego tytułu. Propozycje należy kierować na adres:  wydawnictwo[at]exante.com.pl
Szczegółowych informacji udziela dr Klaudia Pujer, tel. + 48 606 168 165

Warunki udziału w projekcie (monografii współautorskiej – 25 pkt):

  1. Maksymalnie 3 autorów (nazwiska Autorów na stronie tytułowej).
  2. Monografia nie posiada redaktora naukowego.
  3. Każdy Autor przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 80 000 znaków ze spacjami (2 arkusze wydawnicze), w tym elementy graficzne.
  4. Monografia recenzowana (recenzję naukową przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem doktora habilitowanego).

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych.

KOSZT UDZIAŁU w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT (od Autora)

[Koszt udziału w monografii w języku angielskim – 1 100 zł (+ 23% VAT) – dotyczy tytułów w planie wydawniczym w języku angielskim]

Wymagana objętość rozdziału: 2 arkusze wydawnicze (80 000 znaków ze spacjami). Powyżej – wycena przy wykorzystaniu proporcji.

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Wynika to z faktu, że aktualne rozporządzenie  definiuje monografię m.in. przez liczbę arkuszy wydawniczych, a nie autorskich.

W cenie: recenzje naukowe, skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, przesłanie monografii do repozytoriów cyfrowych, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. Autorzy otrzymuję egzemplarz autorski w formie elektronicznej i wydrukowanej. Dopłata za każdy kolejny egzemplarz książki wydrukowanej wynosi 25 zł. OPŁATA ZA PUBLIKACJĘ WNOSZONA JEST PO RECENZJACH (JEŻELI SĄ POZYTYWNE).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2


[NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ]

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Rejestracja udziału

Przy wykorzystaniu formularza u u dołu strony.

W tabeli “Plan wydawniczy” zestawiono tytuły, do których trwa aktualnie nabór rozdziałów oraz spisy treści.  Każdy z Autorów w sekcji formularza rejestracyjnego “Wybrany zakres tematyczny” wskazuje zagadnienia, które zamierza opracować (dostępne w spisie treści).

Etapy zgłoszenia tekstu:

  • Przesłanie artykułu za pośrednictwem formularza u dołu strony oraz dodatkowo na adres mailowy wydawnictwo[at]exante.com.pl łącznie z oświadczeniem [Pobierz oświadczenie] Oświadczenie w formie skanu lub czytelnego zdjęcia.
  • Recenzja wewnętrzna i skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
  • W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu, podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie.

Tytuł/stopień naukowy, reprezentowana jednostka, imię i nazwisko, adres korespondencyjny Autora (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz monografię

Liczba egzemplarzy drukowanych

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Artykuł/Rozdział

Wybrany zakres tematyczny - zagadnienia planowane do opracowania

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym w zakresie związanym z ewentualną publikacją zgłoszonego artykułu (procesem wydawniczym - informacja na temat etapów procesu wydawniczego dostępna jest w "Polityce wydawniczej"). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia i recenzji artykułu.

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika