Moderowanie wydarzeń naukowych

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 

a) moderowania wydarzeń naukowych:

konferencji naukowych, kongresów, sympozjów,

paneli dyskusyjnych,

debat,

szkoleń i warsztatów,

innych wydarzeń naukowych,

b) przeprowadzenia prelekcji (materiał własny lub zlecony),

c) przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (z programem własnym lub zleconym),

d) pełnienia roli eksperta podczas panelu tematycznego,

e) pełnienia funkcji przewodniczącego panelu dyskusyjnego.

 

Zakres tematyczny pracy moderatora – ogólny:

 • Zapoznanie się z treścią programu wydarzenia i wystąpień – przygotowanie moderatora wydarzenia do pełnionej funkcji.
 • Pełnienie funkcji moderatora, w tym zarządzanie czasem wydarzenia – sprawowanie kontroli nad przebiegiem wydarzenia zgodnie z harmonogramem (scenariuszem wydarzenia).
 • Przygotowanie wystąpienia wprowadzającego/podsumowującego.

 

Zakres tematyczny pracy moderatora – szczegółowy:

 1. Przed wydarzeniem: omówienie scenariusza wydarzenia z organizatorem i uczestnikami (analiza agendy wydarzenia, analiza i ocena doboru oraz kolejności wystąpień prelegentów, omówienie planu wystąpień z prelegentami). Analiza materiału prezentowanego na wydarzeniu (przygotowanie merytoryczne do funkcji).
 2. Otwarcie/zamknięcie wydarzenia (mowa wprowadzająca/podsumowująca).
 3. Przedstawienie wszystkich uczestników, w tym gości specjalnych (honorowych).
 4. Zarysowanie agendy spotkania.
 5. Przekazanie informacji organizacyjnych (m.in. dotyczących kolejności wystąpień, zadawania pytań).
 6. Nadzór nad prelegentami/dyskutantami.
 7. Kontrola pytań publiczności (aktywizowanie audytorium).
 8. Nadzór nad przestrzeganiem agendy wydarzenia i czasu wystąpień.
 9. Reagowanie na wydarzenia nietypowe – nieprzewidziane w scenariuszu wydarzenia.

 

Moderator nadzoruje prelegentów w trakcie:

 1. ich wystąpienia – podczas wykładu,
 2. ich udziału w dyskusji,
 3. udzielania odpowiedzi na pytania uczestników wydarzenia.

 

Moderator wydarzeń naukowych – dr Klaudia Pujer:

 • doktor nauk ekonomicznych, socjolog, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trener i  szkoleniowiec;
 • prelegent i dyskutant podczas licznych konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych);
 • redaktor naukowy i recenzent;
 • właścicielka Exante Wydawnictwo Naukowe.

Od 2015 r. w trybie otwartym i zamkniętym prowadzi cykl szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej:

 1. Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne.
 2. Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce.
 3. Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat.
 4. Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 5. Profesura 2.0 – szkolenie dla kandydatów do tytułu naukowego profesora.
 6. Etykieta w środowisku naukowym. Akademicki savoir-vivre w teorii i praktyce.

 

Kontakt z moderatorem:

Klaudia Pujer

tel. + 48 606 168 165

e-mail: konferencje@exante.com.pl

 

Informacje niezbędne do rozpatrzenia możliwości podjęcia współpracy (wykonania usługi moderowania wydarzenia naukowego):

 

 1. Typ i skala wydarzenia.
 2. Termin wykonania zlecenia, z zakresem godzinowym dyspozycyjności moderatora.
 3. Miejsce i język wydarzenia.
 4. Przewidywana liczba uczestników (biernych/czynnych) i prowadzących.
 5. Obecność gości specjalnych (honorowych).
 6. Planowany termin przekazania scenariusza wydarzenia i materiałów niezbędnych dla pełnienia funkcji moderatora danego wydarzenia.
 7. Opis zakresu zadań do wykonania.
 8. Oczekiwania wobec moderatora.

Usługę moderowania wydarzeń naukowych świadczymy na terenie Polski.

error: Content is protected !!